اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي - آقاي حسين امامي

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي - آقاي حسين امامي
1398/12/21