اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد - آقاي دكتر فيض اله پاسره

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد - آقاي دكتر فيض اله پاسره
1399/01/24