اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مديرعامل شركت آب و فاضلاب كاشان - آقاي محمدرضا اسدي

آّبفای شهری

مديرعامل شركت آب و فاضلاب كاشان - آقاي محمدرضا اسدي
1398/12/21