اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه - آقاي عليرضا كاكاوند

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه - آقاي عليرضا كاكاوند
1398/12/26