اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم - آقای علي جان صادق پور

آّبفای شهری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم - آقای علي جان صادق پور
1398/12/21