اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كرمان - آقاي علي رشيدي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كرمان - آقاي علي رشيدي
1398/05/03