اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي - آقاي سيد عقيل مرتضوي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي - آقاي سيد عقيل مرتضوي
1398/03/13