اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمانشاه - آقاي بهرام درويشي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمانشاه - آقاي بهرام درويشي
1397/09/29