اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه اي كهكيلويه و بويراحمد - آقاي علي داودي مهر

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه اي كهكيلويه و بويراحمد - آقاي علي داودي مهر
1397/11/13