اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه‌ اي تهران - آقاي سيد حسن رضوي

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه‌ اي تهران - آقاي سيد حسن رضوي
1397/10/15