اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه‌اي غرب - جناب آقاي علي اسدي

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي غرب - جناب آقاي علي اسدي
1397/06/10