اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه‌اي فارس - آقاي مهندس عبدالعزيز كريمي نوبندگان

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي فارس - آقاي مهندس عبدالعزيز كريمي نوبندگان
1397/04/06