اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان - آقاي دكتر افشين روشن ميلاني

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان - آقاي دكتر افشين روشن ميلاني
1399/07/27