اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان - آقاي مهندس عليرضا پرنده مطلق

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان - آقاي مهندس عليرضا پرنده مطلق
1397/12/01