اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي تهران - آقاي مهندس غلامرضا خوش خلق

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي تهران - آقاي مهندس غلامرضا خوش خلق
1397/02/08