اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدیرعامل شركت برق منطقه‌اي سمنان - آقاي مهندس سید علی اکبر صباغ

برق منطقه ای

مدیرعامل شركت برق منطقه‌اي سمنان - آقاي مهندس سید علی اکبر صباغ
1398/06/12