اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > توزيع برق > مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي - آقاي مهندس محسن ذبيحي

توزيع برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي - آقاي مهندس محسن ذبيحي
1397/11/11