اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > توزيع برق > مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان - آقاي مهندس جمشيدي

توزيع برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان - آقاي مهندس جمشيدي
1398/12/01