اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مدير عامل سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) - آقاي مهندس سيد محمد صادق زاده

سایر

مدير عامل سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) - آقاي مهندس سيد محمد صادق زاده
1391/12/16