اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مديرعامل شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محمدحسن جمال الديني

مدیریت تولید برق

مديرعامل شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محمدحسن جمال الديني
1400/02/06