اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدير عامل شركت توليد نيروي برق خراسان - آقاي مهندس هاشم مرتضوي

مدیریت تولید برق

مدير عامل شركت توليد نيروي برق خراسان - آقاي مهندس هاشم مرتضوي
1399/01/27