اخبار > انتصاب ها > موسسات آموزشي > رييس موسسه آموزش عالي منطقه‌اي آب - جناب آقاي سيد محمد علي بني هاشمي

موسسات آموزشی

رييس موسسه آموزش عالي منطقه‌اي آب - جناب آقاي سيد محمد علي بني هاشمي
1395/07/06