اطلاعات و آمار > برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

تحقيقاتي
منابع انساني
1400/04/02
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1400/04/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
تست
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
فناوري اطلاعات
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1392/11/01
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
نتایج نمایش 1-5 (از 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
نتایج نمایش 1-5 (از 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 15)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 18)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
آب
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|