اطلاعات و آمار > برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

تحقيقاتي
منابع انساني
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
تست
1398/02/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
فناوري اطلاعات
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1392/11/01
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
نتایج نمایش 1-5 (از 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1399/12/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/06/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
نتایج نمایش 1-5 (از 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/12/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/06/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
آب و فاضلاب
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/07/09
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/04/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
آب
1399/12/24
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/11/14
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/07/09
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/04/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|