انرژي‌هاي نو

انرژي خورشيدي
1391/11/25

 

 

جالب است بدانید که تابش خورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژی روی کره زمین می باشد و اگر فقط یک درصد از صحراهای جهان با نیروگاه های حرارتی خورشیدی به کار گرفته شوند، همین مقدار برای تولید برق سالانه مورد تقاضای جهان کافی خواهد بود.

برای سود جستن از انرژی خورشیدی دو راه وجود دارد:

  استفاده مستقیم از نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسیته از طریق سلولهای فتوولتائیک

  استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انواع انرژی های دیگر و یا استفاده مستقیم از آن (کاربردهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی خورشیدی)

 کاربردهای انرژی خورشیدی شامل دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی می باشد:

نیروگاهی:

- نیروگاههای که گیرنده آنها آینه های سهموی ناودانی هستند (شلجمی باز)
- نیروگاه هایی که گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه های بزرگی به نام هیلوستات به آن منعکس می شود. (دریافت کننده مرکزی)
- نیروگاه هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می باشد (شلجمی بشقابی) 
 

نیروگاه های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی

 . در این نیروگاه ها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که به وسیله آن آینه های شلجمی دائما خورشید را دنبال می کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می نمایند.

 تغییرات تابش خورشید در این نیروگاه ها توسط منبع ذخیره و گرم کن سوخت فسیلی جبران می شوند. در ایران تحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاه ها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت 250 کیلووات توسط سانا در شیراز در حال انجام می باشد

 


  نيروگاه دريافت كننده مركزي

 در این نیروگاه ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه ای متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده به نام هیلوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتا بلندی استقرار یافته است متمرکز می گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوها انرژی گرمایی زیادی بدست می آید. 

که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخل دریافت کننده در حرکت است، جذب می شود و بوسیله مبدل حرارتی به سیستم آب و بخار مرسوم در نیروگاه های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می گردد این سیال عامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار با فشار و حرارت بالا می گردد.
 


نیروگاه شلجمی بشقابی

در این نیروگاه ها از منعکس کننده هایی که به صورت شلجمی بشقابی می باشد جهت تمرکز نقطه ای پرتوهای خورشید استفاده می گردد و گیرنده های که در کانون قرار می گیرند به کمک سیال جاری در آن انرژی گرمایی را جذب نموده و به کمک یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به توان مکانیکی و الکتریکی تبدیل می نماید .
سيستم هاي فتوولتائيك:

به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم های محرک، الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده استفاده کند سیستم فتوولتائیک می گویند. سیستم های فتوولتائیک به سه دسته تقسیم می شوند:

Øپنل های خورشیدی
Øتولید توان مطلوب یا پخش کنترل
Øمصرف کننده یاربار الکتریکی

 

 

کاربردهای غیرنیروگاهی انرژی خورشیدی:

 
Øآبگرمکن و حمام خورشدی
Øسرمایش و گرمایش خورشیدی
Øآب شیرین کن خورشیدی
Øخشک کن خورشیدی
Øاجاق خورشدیی
Øکوره های خورشیدی
Øخانه های خورشیدی