اطلاعات و آمار > تعاريف و مفاهيم > انرژي هاي نو > چرا انرژیهای نو جایگزین بلامنازع منابع انرژی متداول است؟

انرژي‌هاي نو

چرا انرژیهای نو جایگزین بلامنازع منابع انرژی متداول است؟
1391/11/25
 

توسعه شگرف علم و فناوری در جهان امروز ظاهرا آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده است، لیکن این توسعه یافتگی، مایه بروز مشکلات تازه ای نیز برای انسانها شده است که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست، تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین و غیره اشاره نمود.

بویژه می دانیم که نفت و مشتقات آن از سرمایه های ارزشمند ملی و حیاتی کشور می باشند که مصرف غیربهینه از آنها گاهی زیانهای جبران ناپذیری را ایجاد می کند، از این رو صاحبنظران و کارشاسان بدنبال منابعی هستند که به تدریج جایگزین سوختهای فسیلی می شوند. 

متخصصان بر این باورند که با استفاده از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، هیدروژن و .. به جای انرژی های حاصل از انرژی های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ، از آلودگی های زیست محیطی و خطرات مترتب بر آن جلوگیری خواهد شد ضمن اینکه انرژی های فسیلی سرانجام روزی به پایان خواهند رسید و با پایان گرفتن آنها تمدن بشری که بستگی مستقیم به انرژی دارد دچار یک چالش جدید و بزرگ خواهد شد . لذا کشورهای توسعه یافته صنعتی با جدیت استفاده از سایر انرژی های موجود در طبیعت را مورد توجه قرار داده اند.