بهينه‌سازي مصرف انرژي

ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي
1391/11/25

هيچ يك از اعمال انسان ، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي ، انتخاب الگوها و اتخاذ و بكارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است. كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند. در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه، همچنين بكارگيري پربازده ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از اسـتفاده ناصـحيح از انرژي، بر عوامـل ديگر حيات و محـيط زيـست مدنظر است ، اين استفاده درست و به جا از انرژي، نه تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است بلكه منجر به بقاء انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي خواهد بود.
    احداث تأسيسات توليد انرژي الكتريكي و شبكه‌هاي برق رساني نياز به هزينه‌هاي زيادي دارد. هزينه احداث تأسيسات توليد و انتقال و توزيع برق براي هر كيلووات ساعت معادل 800 دلار مي‎باشد . علاوه بر بار مالي زمان لازم براي احداث نيروگاه 3 تا 8 سال است. همچنين هزينه‌هاي جاري و ثابت سالانه نيروگاه‌ها گاهي بالغ بر 20 درصد سرمايه‌گذاري اوليه مي‌شوند. از اين رو كاهش مصرف انرژي الكتريكي به ميزان قابل ملاحظه‌اي در حفظ و بقاء سرمايه‌هاي ملي مؤثر است. با توجه به پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي موجود در بخش صنعت سالانه مي‌توان 670 ميليارد تومان در اين بخش صرفه‌جويي كرد. در بخش خانگي نيز مي‌توان با بكارگيري راهكارهاي استفاده بهينه از لوازم خانگي انرژي بر تا حد زيادي از اتلاف سرمايه‌هاي ملي جلوگيري كرد. لازم به ذكر است در كشور ما در خانه و مكان هاي تجاري ، سالانه در حدود 200 ميليون بشكه نفت خام براي توليد حرارت و سرما مصرف مي‌شود. در صورتيكه اگر با روشهاي صرفه‌جويي فقط 10 درصد در طول سال در مصرف انرژي وسايل گرمازا و سرمازاي خود صرفه‌جويي كنيم در حدود 20 ميليون بشكه نفت خام صرفه‎جويي كرده‌ايم كه ارزش اين مقدار انرژي (با احتساب قيمت هر بشكه نفت خام 25 دلار و هر دلار 800 تومان) چهارصد ميليارد تومان است.
    علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت بهينه‎سازي مصرف انرژي را مي‎رساند :

  استفاده بي‎رويه از انرژي‎هاي فسيلي كه باعث افزايش آلودگي محيط زيست مي‎شود
  1. بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي
  2. محدوديت منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن
  3. رشد بالاي مصرف انرژي به دليل الگوي ناصحيح مصرف انرژي
  4. عدم وجود سيستم بازيافت انرژي
  5. وجود صنايع و كارخانجات فرسوده
  6. متكي بودن اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي
  7. افزايش گازهاي گلخانه‎اي و باران‎هاي اسيدي

منبع: http://www.saba.org.ir/