تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

خدمات اطلاعاتي > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/07/04
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
یکی از مهم‌ترین اجزای یک اقتصاد دانش بنیان، ارزشی است که از دارایی‌های نامشهود همچون ارزش دانش نیروی انسانی یا مالکیت معنوی آنها (حق ثبت اختراع، حق نشر، یا نرم‌افزار یا ...) ایجاد می‌شود.
1402/06/28
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
امروزه در سازمان‌ها نیاز به وجود انواع ابداع‌ها وجود دارد و می‌توان چهار نوع خلاقیت را در آنها از یکدیگر بازشناخت.
1402/06/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمانی است. همانطور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، فعالیت مولد را تسهیل می‌کنند، سرمایه اجتماعی هم همین کار را انجام می‌­دهد.
1402/06/14
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
نتایج نمایش 1-5 (از 249)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/07/04
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
یکی از مهم‌ترین اجزای یک اقتصاد دانش بنیان، ارزشی است که از دارایی‌های نامشهود همچون ارزش دانش نیروی انسانی یا مالکیت معنوی آنها (حق ثبت اختراع، حق نشر، یا نرم‌افزار یا ...) ایجاد می‌شود.
1402/06/28
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
امروزه در سازمان‌ها نیاز به وجود انواع ابداع‌ها وجود دارد و می‌توان چهار نوع خلاقیت را در آنها از یکدیگر بازشناخت.
1402/06/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمانی است. همانطور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، فعالیت مولد را تسهیل می‌کنند، سرمایه اجتماعی هم همین کار را انجام می‌­دهد.
1402/06/14
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
اینکه یک مدیر بداند چه زمانی تصمیم‌گیری نماید، خود یک مهارت است.
نتایج نمایش 1-5 (از 53)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1402/07/04
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
یکی از مهم‌ترین اجزای یک اقتصاد دانش بنیان، ارزشی است که از دارایی‌های نامشهود همچون ارزش دانش نیروی انسانی یا مالکیت معنوی آنها (حق ثبت اختراع، حق نشر، یا نرم‌افزار یا ...) ایجاد می‌شود.
1402/06/28
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
امروزه در سازمان‌ها نیاز به وجود انواع ابداع‌ها وجود دارد و می‌توان چهار نوع خلاقیت را در آنها از یکدیگر بازشناخت.
1402/06/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمانی است. همانطور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، فعالیت مولد را تسهیل می‌کنند، سرمایه اجتماعی هم همین کار را انجام می‌­دهد.
1402/06/14
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
اینکه یک مدیر بداند چه زمانی تصمیم‌گیری نماید، خود یک مهارت است.
1402/06/07
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
نشان ندادن بازخورد مناسب و به موقع، ظالمانه ‏ترین برخوردی است که می‏توان در حق هر انسانی انجام داد.
نتایج نمایش 1-5 (از 196)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1402/03/03
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/10/14
سایت مرجع: دفتر سرمایه انساني
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 31)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
آب و فاضلاب
1402/04/17
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
1402/04/17
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
1402/02/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 96)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1402/02/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/08/16
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 149)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|