اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
2020/05/20
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
James G. McGann​,  Global Go To Think Tank Index Report, 2018, 

 
1399/06/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 135)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/05/20
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
James G. McGann​,  Global Go To Think Tank Index Report, 2018, 

 
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 28)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
منابع انساني
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1398/10/13
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1b.gif نويسندگان: کنت بلانچارد، اسپنسر جانسون    1b-(1).gif مترجم: شهرزاد حکیم مختار 
1a.png 
سال چاپ: 1397      نوبت چاپ: 5    1a-(1).png تعداد صفحات: 80     1a-(2).png شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۴۶۲۱۰۴     1a-(3).png ناشر: انتشارات معیار اندیشه
 
1398/02/23
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
نتایج نمایش 1-5 (از 161)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1397/10/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1399/06/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
اپلیکیشن ویژه جهت انجام بازدید‌های میدانی طرح تعیین کاربری و پوشش اراضی کشور. جهت توضیحات بیشتر روی عنوان این مطلب کلیک کنید.
نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
انرژي
1399/06/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/21
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 1-5 (از 53)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1399/06/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1399/05/19
سایت مرجع: Statistical Network
1398/09/06
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
نتایج نمایش 1-5 (از 102)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1399/07/14
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/07/13
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
صورتجلسه ششم کمیته راهبری مورخ 99.07.13
1399/07/05
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/07/05
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/07/05
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

نتایج نمایش 1-5 (از 72)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1399/07/29
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
ترجمه مفاد قانون آب اسپانیا
1399/07/14
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/07/13
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
صورتجلسه ششم کمیته راهبری مورخ 99.07.13
1399/07/05
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

1399/07/05
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب

نتایج نمایش 1-5 (از 119)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|