اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/10/22
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/10/15
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1400/09/27
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
نتایج نمایش 1-5 (از 309)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/09/28
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1400/04/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1400/03/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 99)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/08/18
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/04/22
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/03/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/03/09
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 183)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/03/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/03/09
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/02/01
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1b.gif  ضمن تشكر و قدرداني از تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه تاكنون نسبت به تكميل و ارسال فرم خلاصه تجربه خود اقدام نموده‌اند، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه تاكنون بيش از حدود 2000  فرم خلاصه تجربه ارسال شده به اين دبيرخانه ، گردآوري و دسته‌بندي شده است.
از اين رو پس از  بررسي و ارزيابي دقيق فرم‌ها بر اساس معيارهاي موردنظر توسط كميته‌هاي تخصصي ذي‌ربط،  مراتب در خصوص چگونگي پذيرش آنها مجددا" از طريق همين سايت اطلاع‌رساني خواهد شد.
                                                                                                 با سپاس
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 42)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/09/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/08/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/07/17
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 48)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/10/07
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1400/09/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/09/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 272)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/06
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي


 
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/10/07
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 664)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/06
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي


 
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/09/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/09/01
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي
نتایج نمایش 1-5 (از 406)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/06
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي


 
1400/10/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/09/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/08/27
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي


 
نتایج نمایش 1-5 (از 412)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|