اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/10/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1399/10/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1399/10/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 195)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/24
سایت مرجع: دبيرخانه زيست بوم نوآوري
1399/10/16
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 86)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/10/20
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/10/16
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 160)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/09/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
1399/09/16
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
wordicon.jpg لطفا" جهت دریافت فایل ورد (Word Document) بر روی عنوان "فرم خلاصه تجربه" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 38)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2010/08/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 37)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
2010/08/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 303)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
1399/09/16
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
wordicon.jpg لطفا" جهت دریافت فایل ورد (Word Document) بر روی عنوان "فرم خلاصه تجربه" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 649)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/10/15
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1399/10/13
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1399/10/09
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
نتایج نمایش 1-5 (از 313)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/10/17
سایت مرجع: Statistical Network
1399/10/15
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1399/10/15
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
لیست اسامی شرکت‌کنندگان - کارگاه 7 دی‌ماه
1399/10/13
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
نتایج نمایش 1-5 (از 319)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|