خدمات اطلاعاتي > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/12/16
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/12/11
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1400/11/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/11/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 313)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/02/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1401/02/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 111)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/08/18
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1400/05/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1400/04/22
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 185)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/05/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1400/03/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/03/09
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1400/02/01
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1b.gif  ضمن تشكر و قدرداني از تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه تاكنون نسبت به تكميل و ارسال فرم خلاصه تجربه خود اقدام نموده‌اند، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كه تاكنون بيش از حدود 2000  فرم خلاصه تجربه ارسال شده به اين دبيرخانه ، گردآوري و دسته‌بندي شده است.
از اين رو پس از  بررسي و ارزيابي دقيق فرم‌ها بر اساس معيارهاي موردنظر توسط كميته‌هاي تخصصي ذي‌ربط،  مراتب در خصوص چگونگي پذيرش آنها مجددا" از طريق همين سايت اطلاع‌رساني خواهد شد.
                                                                                                 با سپاس
نتایج نمایش 1-5 (از 42)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/02/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1400/12/16
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/11/18
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 53)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/02/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1401/02/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 287)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/02/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1401/02/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 677)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/02/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1401/02/19
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 418)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/01/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1401/01/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 426)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|