اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/12/17
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1399/12/17
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
نتایج نمایش 1-5 (از 214)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/19
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/10/24
سایت مرجع: دبيرخانه زيست بوم نوآوري
1399/10/16
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 1-5 (از 89)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/19
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/01
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/10/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 164)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1399/09/18
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/09/17
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
PDF-icon.png لطفا" جهت دریافت فایل پی دی اف (Pdf Document) بر روی عنوان "طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در دولت تدبير و اميد (دولت يازدهم و دوازدهم)" در بالا کلیک فرمایید.
نتایج نمایش 1-5 (از 39)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/12/25
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/12/14
سایت مرجع: سمينار
نتایج نمایش 1-5 (از 38)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 290)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 653)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/01/30
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1400/01/30
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 380)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/01/30
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1400/01/30
سایت مرجع: طرح به‌روزرساني قانون آب
1400/01/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 388)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|