خدمات اطلاعاتي > برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

ساير
1401/03/02
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1401/01/23
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/23
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
نتایج نمایش 1-5 (از 81)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
نتایج نمایش 1-5 (از 13)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
منابع انساني
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/04/02
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1400/04/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1399/05/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
تست
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1392/12/27
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات

فناوري اطلاعات
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1392/11/01
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
انرژي
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1394/09/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 17)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
آب
1401/01/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/01/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/07/19
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1400/06/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
نتایج نمایش 1-5 (از 15)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|