تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

خدمات اطلاعاتي > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/09/14
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
قدرداني از طريق تقدیر و تحسین کارکنان که معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند، جزو بالاترین نیاز‌های انسان‌ها به شمار مي‌آيند.
 
1402/09/07
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
اصل پارتو که به نام اصل ۸۰ / ۲۰ هم شناخته می‌شود، از جمله اصول شناخته‌شده براي افزایش اثربخشی و بهره‌وری است.
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/23
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
مديران موفق مسیر درست تبدیل شدن به یک مدیر حرفه‌ای را طی می‌کنند و عملا" با طرز تفکر و عملکرد صحيح خود برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
نتایج نمایش 1-5 (از 259)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/09/14
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
قدرداني از طريق تقدیر و تحسین کارکنان که معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند، جزو بالاترین نیاز‌های انسان‌ها به شمار مي‌آيند.
 
1402/09/07
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
اصل پارتو که به نام اصل ۸۰ / ۲۰ هم شناخته می‌شود، از جمله اصول شناخته‌شده براي افزایش اثربخشی و بهره‌وری است.
1402/08/30
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
امروزه اختلاف بین نسل‌ها به عنوان مسئله‌اي مهم در علوم اجتماعی و منابع انسانی مطرح است. چنانچه مدیریت نسل Z یکی از چالش‌های مهم بازار کار در حال حاضر دنیا است.  
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
نتایج نمایش 1-5 (از 64)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1402/09/14
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
قدرداني از طريق تقدیر و تحسین کارکنان که معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند، جزو بالاترین نیاز‌های انسان‌ها به شمار مي‌آيند.
 
1402/09/07
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
اصل پارتو که به نام اصل ۸۰ / ۲۰ هم شناخته می‌شود، از جمله اصول شناخته‌شده براي افزایش اثربخشی و بهره‌وری است.
1402/08/30
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
امروزه اختلاف بین نسل‌ها به عنوان مسئله‌اي مهم در علوم اجتماعی و منابع انسانی مطرح است. چنانچه مدیریت نسل Z یکی از چالش‌های مهم بازار کار در حال حاضر دنیا است.  
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/23
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
مديران موفق مسیر درست تبدیل شدن به یک مدیر حرفه‌ای را طی می‌کنند و عملا" با طرز تفکر و عملکرد صحيح خود برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
نتایج نمایش 1-5 (از 207)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1402/03/03
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/10/14
سایت مرجع: دفتر سرمایه انساني
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 31)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
آب و فاضلاب
1402/04/17
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
1402/04/17
سایت مرجع: پایگاه تجارب صنعت آب و برق
1402/02/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 96)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1402/02/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/12/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/09/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/08/16
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 149)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|