خدمات اطلاعاتي > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

ساير
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1401/03/02
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1401/03/02
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/02/06
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
نتایج نمایش 1-5 (از 150)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2019/01/01
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/04/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 1-5 (از 30)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
منابع انساني
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1399/08/21
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1a-(1).png ارائه دهنده: مرتضی بخشایش، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
نتایج نمایش 1-5 (از 165)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1400/10/14
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
1399/05/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 13)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
فناوري اطلاعات
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/03/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/11/29
سایت مرجع: تجربه‌هاي برتر صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 21)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
انرژي
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/01/25
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي
1401/01/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/03/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 56)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/01/25
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي
1401/01/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/03/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 109)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/01/25
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي
1401/01/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/03/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/02/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 84)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1401/02/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1401/01/25
سایت مرجع: كارگروه تغيير اقليم با رويكرد بين‌المللي
1401/01/22
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/03/19
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 139)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|