تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

خدمات اطلاعاتي > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/20
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 335)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/20
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 126)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/05/18
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1402/05/10
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری

شفافیت سازمانی عبارت است از به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به عملیات سازمان با افراد آن با هدف ایجاد وضوح، اعتماد و مسئولیت‌پذیری.

نتایج نمایش 1-5 (از 205)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/05/01
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1402/03/20
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/03/11
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/03/11
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
نتایج نمایش 1-5 (از 46)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/27
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/20
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 74)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 309)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 704)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 445)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
2020/09/21
سایت مرجع: دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری
1402/08/15
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1402/08/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
1402/07/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری
نتایج نمایش 1-5 (از 451)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|