ركوردهاي جديد > فراخوان شماره 63 - رييس مركز مطالعات رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك
فراخوان شماره 63 - رييس مركز مطالعات رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك
1399/12/10
 رئیس مرکز مطالعات رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک

 
در اجرای مصوبه هیأت محترم دولت، «مرکز مطالعات رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک»، به‌منظور انجام مطالعات و تحقيقات، توسعه فناوری‌ و نوآوری‌های مرتبط، پژوهش و تولید فکر، کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و مشارکت در تامین نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور در زمینه دیپلماسی حوزه آب تاسیس گردیده است.
از جمله ماموریت‌ها و وظایف این مرکز، مدیریت و انجام مطالعات و پژوهش‌ها در عرصه‌هاي روابط بين‌الملل، جغرافياي سياسي، ديپلماسي آب، علوم اجتماعي، اقتصاد، رسانه و ارتباطات، حقوق بين‌الملل، آب و اقليم می باشد. در کنار این موارد، حضور و مشارکت در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط، برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و داخلي و آموزش، انتشارات و فعاليت‌هاي رسانه‌اي از دیگر وظایف این مرکز مطالعاتی می‌باشد.
بر این مبنا و در راستاي راهبرد شايسته‌گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت‌گزاري، اين وزارت از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «رئيس مرکز مطالعات رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک» دعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌ها
 • اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامهها، راهبردها و خطمشی مصوب
 • مدیریت منابع انسانی، داراییها، سرمایههای مادی و معنوی مرکز
 • تنظیم بودجه و تراز سالیانه و ارایه آن برای بررسی و تصویب هیأت امناء
 • امضای قراردادها، تعهدات و اسناد مالی، اداری و مکاتبات مرکز در چارچوب ضوابط و مقررات
 • برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مرتبط برای هماهنگیها، ارایه خدمات و انجام پروژههای پژوهشی
 • برقراری ارتباطات بینالمللی در چارچوب مقررات ذیربط
 • انعقاد قرارداد برای پیشبرد اهداف مرکز در چارچوب سیاستها و مقررات مربوطه
 • مستندسازی، انتشار و ترویج فعالیتها و دستاوردهای مرتبط در چارچوب اهداف
 • اجراي دقيق ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه گزارش عملکرد مرکز در ابعاد مختلف
ب) شرایط احراز:
 • برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب در بخش دولتی بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط
 • دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته‌های مدیریتی مرتبط با منابع آب، حقوق آب و روابط بینالملل
 • آشنایی کامل با مأموریت­ها، موضوعات و مسایل بخش آب
 • آشنایی با جغرافیای سیاسی، مسایل و حقوق بینالملل و دیپلماسی بخش آب
 • سوابق کاری: دارا بودن رابطه استخدامـی رسمی، پیمانی و انجام کارمشخص با دولت و برخورداری از حداقل 10 سال سابقه
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار:
 • تجربه و توانمندی انجام کار میانبخشی با نهادها و دستگاههای مرتبط
 • توانایی کار با ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی ملی و بینالمللی
 • ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های فردی و اخلاق حرفه‌ای
 • توانایی رهبری و مدیریت مجموعه و پیگیری کلیه امور مربوط به مرکز
 • توانایی‌های عمومی مدیریت (برنامه­ريزي، سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
 • دارا بودن نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه­ای، مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی
 • شناخت محیطی و کافی، تجربه، تخصص و دانش مدیریت یک مرکز مطالعاتی– تخصصی
د ) مدارک مورد نياز
 • تکميل فرم درخواست در سايت فراخوان
 • نامه درخواست شامل متنی با حداقل 800 کلمه و حداکثر 1500 کلمه که توضیح دهد ویژگیها و توانمندیهای متقاضی چگونه با نیازمندی­های سمت «رئيس مرکز مطالعات رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک» متناسب است و چه انگيزههايي سبب شرکت در فراخوان شده است.
 • متني در حدود 800 کلمه که توضيح دهد متقاضي در سوابق خود در زمينه پست مورد نظر چه دستاوردهاي شاخصي داشته است.
 • رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
 • رزومه علمي (حداکثر دو صفحه)
 • اطلاعات کامل تماس
 • سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتي اخذ خواهد شد.
 
توجه:
 
 • تکميل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طريق سايت امکان‌‌پذير است.
 • ارزيابي شايستگيهاي متقاضيان توسط اعضاي کارگروه بررسي شايستگي­ها بر اساس معيارها و امتياز­دهي متقاضيان انجام خواهد گرفت.
 • از برگزيدگان براي دعوت به جلسه مصاحبه، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پيشنهادي خود را تنظيم و ارائه نمايند.
 • کارکنان شاغل در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در شرايط مشابه در اولویت قرار دارند.
 • حقوق و مزايا مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برقرار مي­­گردد.
 • ثبت درخواست و طي فرايند ارزيابي متقاضيان تا حصول نتيجه نهايي هيچ‌گونه تعهدي را براي وزارت نيرو ايجاد نخواهد کرد.