ركوردهاي جديد > فراخوان شماره 52 - مديرعامل شركت توليد برق منطقه شرق (شركت مادرتخصصي برق حرارتي)
فراخوان شماره 52 - مديرعامل شركت توليد برق منطقه شرق (شركت مادرتخصصي برق حرارتي)
1399/08/17
"فراخوان انتصاب پست مدیرعامل تولید نیروی برق منطقه شرق"

شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در راستاي راهبرد شايسته گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت گزاري، از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري به عنوان «مدیرعامل تولید نیروی برق منطقه شرق" با رعایت شرایط این فراخوان دعوت بعمل می آورد:
شایان ذکر است شرکت­های تولید نیروی برق: خراسان، زاهدان،‌ یزد و شرکت­های مدیریت تولید: یزد،‌ سیستان و بلوچستان و زرند، تحت پوشش فعالیت شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق می باشند.
مرکز و محل اصلی شرکت در تهران می باشد.
الف) اهم وظایف و مسئولیت­های مدیرعامل تولید نیروی برق منطقه شرق » 
 1. نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، كلية ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي،
 2. تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت و شرکتهای زیرمجموعه ،
 3. تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد،
 4. پيش بيني و تصويب بودجة سالانة شركت و ارائه به مجمع جهت تصویب
 5. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات قانوني ديگر،
 6. دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت،
 7. صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
 8. انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقالة آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كلية عمليات و معاملات مذكور در مادة 2 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كلية ايقاعات،
 9.  اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة كلية حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاري و صنعتي، كپي رايت، سرقفلي و كلية امتيازات متصوره،
 10.  به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها.
 11.  تحصيل تسهيلات از بانكها و مؤسسات رسمي با رعايت مقررات اساسنامة حاضر،
 12.  رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن
 13. تنظيم صورتهاي مالي سالانه و شش ماهه وگزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه .
 14. تنظيم صورتهاي مالي ميان دوره اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت هاي مالي 6 ماهه به حسابرس و بازرس.
 15.  دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسة آنها،
 16. پيشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانوني،
 17. پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام،
 18. پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده،
 19. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‏های زیر مجموعه با تصويب مجمع عمومي.
 20. انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیت‏های مالی و معاملاتی و مخارج شرکت و شرکت‏های زیر مجموعه‌.
 
 1. تصویب سیاست‏ها و خط‌مشی های شرکت‏های زیر مجموعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانين و مقررات جاري كشور.
 2. تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‏های زیرمجموعه‌.
 3. اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت‏های زیر مجموعه در چارچوب مصوبات مجمع و پس از تأیید مراجع‌ذی‌ربط.
 4. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش بازرس (حسابرس‌)، صورت‏های مالی و یادداشت های همراه و بودجه شرکت‏های زیر مجموعه
 5. بررسی و تصویب ساختار کلان و تفصیلی و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت‏های زیر مجموعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی‌.
 6. تعیین حقوق‌، مزایا و پاداش مدیران شرکت های زیر مجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌ و مصوبات مجمع عمومی.
 7. اقامة هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده، در هريك از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شركت؛
 8. اجراي مصوبات هيأت مديره، مگر اين كه هيأت مديره شخص ديگري را مأمور به اجرا نموده باشد.
 9. دعوت اعضاي هيأت مديره براي تشكيل جلسه هيأت مديره در مواقعي كه براي اداره يا اجراي موضوع فعاليت شركت اتخاذ تصميماتي لازم است كه خارج از حوزه اختيارات مديرعامل مي باشد.
 
ب) شرایط احراز پست مدیرعامل یتولید نیروی برق منطقه شرق 
1. برخورداری از شرایط عمومی انتصاب شامل :
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- برخورداری از سلامت جسمی و روانی
- احراز صلاحیت اعتقادی و رفتاری برای انتصاب
- استخدام رسمی،  پیمانی و مدت معین سازمان ها یا شرکتهای دولتی
- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های تحصیلی مالي (حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي)، مدیریت (گرایش اجرایی،‌ صنعتی، دولتی و بازرگانی)، مهندسی صنایع، ‌برق و مکانیک
- دارا بودن حداقل 9 سال سابقه خدمت دولتی
- دارا بودن 7 سال  تجربه مدیریتی در سطح مدیریت  میانی شامل: مدیر امور/دفتر، معاون مدیرکل، مدیرکل ، معاون مدیرعامل و پست های همتراز در صنعت مربوطه (چنانچه مدرک تحصیلی، دکتری تخصصی باشد، دو سال سابقه تقلیل می یابد).

  - افراد با حداقل 4سال عضویت در هیات مدیره  شرکتهای مرتبط دارای الویت می باشند.
-  گذراندن دوره های آموزشی مدیریتی و آشنایی با اقتصاد/ حسابداری و قوانین بورسی

2. عدم عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها پس از انتصاب
 
 
ج) شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار:
 1. مهارت کسب و کار: تسلط بر مدیریت مالی و سرمایه گذاری و مسائل فعالیت نهادهای مالی ، ‌قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و فعالیت نهادهای مالی، توانمندی فهم و تجزیه و تحلیلی صورت های مالی ، شناخت صنعت تولید نیروی برق ، شناخت شیوه های تامین مالی، شناخت جهت گیری ها و استراتژی های هلدینگ ، برخوردار از بینش مالی و اقتصادی مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده، درک مفاهیم مرتبط با اقتصاد برق، اصول و قوانین شرکت داری ،
 2. مهارت فنی(دانش و معلومات حرفه ای): دانش و تخصص،‌ تجربه و فعالیت های حرفه ای،‌ آگاهی محیطی و سازمانی، تسلط بر کارخود
 3. مهارت ادراکی: درک اهداف و استراتژی های شرکت برق حرارتی، تفکر تحلیلی و حل مساله،کلان نگر و پرهیز از بخشی نگر بودن، خلاقیت و نوآوری
 4. مهارت ارتباطی: داشتن بیان روشن و شفاف، درک مواضع طرف مقابل و تعامل با سایر بخشها، برخوردار از روحیه ارتباط موثر و مفید خارج سازمانی جهت تحقق منافع شرکت، شنود موثر و همدلی
 5. رهبری و مدیریت کارکنان:‌ داشتن روحیه پرورش و توانمند سازی کارکنان، ترغیب به حضور کارکنان در برنامه های توسعه ای و آموزشی، مشارکت جویی و تیم سازی و روحیه کار گروهی ، اعتماد و تفویض اختیار­ ، داشتن روحیه جانشین پروری
 6. رهبری و مدیریت سازمان: تصمیم­گیری قاطعانه بر اساس اصول منطقی و اطلاعات روشن،‌ توانایی انتخاب بهترین راه حل بعد از بررسی راه حلهای مختلف، توانایی اتخاذ تصمیم سخت در شرایط ابهام و عدم اطمینان، داشتن روحیه ریسک پذیری و عدم محافظه کارانه عمل کردن، برخوردار از رویکردی منظم و هدفمند(برنامه ریز و سازماندهی)، قانون مدار و پاسخگو، حل تعارض و اختلاف
 7. اصول اخلاقی و شخصیت سازمانی: پیش قدم در پذیرش مسئولیت کارهای سخت، داشتن روحیه خدمت و اخلاق حرفه­ای­، داشتن روحیه انعطاف پذیری در شرایط متفاوت، ثبات هیجانی و تسلط برخود ، وجدان کاری
د) مدارک مورد نیاز:
 1. نامه درخواست شامل متني با حداکثر 800 کلمه که توضيح دهد ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي متقاضي چگونه با نيازمندي‌هاي سمت مديرعاملي شرکت نیروی برق منطقه شرق متناسب است.
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. رزومه مدیریتی و علمی حداکثر 3 صفحه
 4. اطلاعات کامل تماس
 5. سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد
 توجه:
 1. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسي شايستگي‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 2. حقوق و مزایای مدیرعامل مطابق با ضوابط و مقررات حقوق و دستمزد و درجه‌بندی شرکت‌ تعیین و برقرار می‌گردد.
 3. حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت، الزامی است.
 4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای شرکت مادر تخصصی برق حرارتی ایجاد نخواهد کرد.