بخش جمع‌آوري نظرهاي مردمي در خصوص لوايح و طرح‌ها

تاريخ درج آگهي: دي ماه 1398
درنظر است دستورالعمل اجرائي در خصوص تسهيل و ايجاد وحدت‌رويه در فرايند تأمين تسهيلات و هزينه‌هاي خريد و نصب کنتورهاي حجمي و هوشمند چاه­هاي آب کشاورزي مجاز، مربوط به
قانون بودجه سال 1399 مورد بازنگري قرار گيرد.
از كليه هموطنان عزيز خواهشمند است
ضمن مطالعه اين سند ما را از نظرهاي سازنده خود بهره‌مند سازند.

 


فرم نظرسنجي:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code