تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

درباره وزارت نيرو > سياست‌هاي كلان

سیاست های کلان

سیاست های کلان
 
     بخشی از سیاست های کلان انرژی کشور از سیاستهای مشترک بین وزرات خانه های نفت و سازمان انرژی اتمی ایران است.
 
بخش منابع آب
     سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "مدیریت منابع آّب" مصوب مورخ 23 / 10 / 1377 که در تاریخ 03 / 11 / 1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره 1 / 76230 مورخ 03 / 11 / 1379 ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است:
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پیدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز كشور.
2- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
3- افزیش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در كشور از هر طریق ممكن.
4- تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی و آبخیزداری وآبخوانداری و شبكه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
5- مهار آب‌های مرزی كه از كشور خارج مي‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترك.
 
بخش انرژی
     سیاست‌های  كلی  نظام جمهوری  اسلامی  ایران  درمورد  "انرژی"  مصوب  مورخ 23 / 10 / 1377 که در تاریخ 03 / 11 / 1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره 1 / 76230 مورخ 03 / 11 / 1379 ابلاغ گردیده؛ به شرح زیر است. 
 
الف ـ سیاست‌های كلی نفت و گاز
1- اتخاذ تدبیر و راهكارهای مناسب برای گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع انرژی كشور.
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخیر موجود و برخورداری كشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخیره كشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداكثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقاء فنآوری در زمینه‌های منابع وصنایع نفت وگاز و پتروشیمی.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهای قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.
6- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی كشور بری خرید و فروش و فرآوری و پالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
7- بهینه‌سازی مصرف و كاهش شدت انرژی.
8- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
 
ب- سیاست‌های كلی سیر منابع انرژی
1- ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژي‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژي‌های آبی.
2- تلاش بری كسب فنآوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی كشور و تربیت نیروهای متخصص.
3- گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژي‌های گداخت هسته‌ای و مشاركت و همكاری علمی و تخصصی در این زمینه.
4- تلاش بری كسب فنآوری و دانش فنی انرژي‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در كشور.

دريافت فايل متن سياست‌هاي كلان