تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

درباره وزارت نيرو > وظايف حاكميتي
وظايف حاكميتي و تصدي بخش‌هاي مختلف وزارت نيرو
تدوين: گروه مهندسي ساختار و فرآيندهاي سازماني دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
تاريخ آخرين ويرايش: ديماه 95

وظايف حاكميتي بخش آب و فاضلاب

وظایف حاکمیتی و تصدی در بخش آب و آبفا

ابلاغي طي نامه شماره 100 / 12 / 46941  مورخ 07 / 06 / 1389  وزير نيرو
(بر اساس مصوبات ششمین جلسه ساختار کلان وزارت نیرو مورخ 18 / 03 / 1389)

الف: وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا

1. مطالعات جامع منابع آب
2. مطالعه و بروز رسانی برنامه جامع آب کشور
3. تهيه و تدوين نظام هاي مناسب نظارتي بر امور مطالعات ،توسعه اي، بهره برداري از منابع آب،نگهداري از تاسيسات آبي و آبرساني
4. تخصيص بهينه منابع آب به فعاليتها و بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و مناطق جغرافيايي
5. سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم به منظور مديریت كمي و كيفي منابع آب
6. راهبري و نظارت بر تهيه طرح هاي جامع آب و تامين آب در بخش هاي مختلف مصرف
7. سازماندهی نظام تخصیص خرد آب در سطح حوضه های آبریز کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه و نظارت کلی بر مصرف
8. پیشنهاد سهم هر یک از بخشهای مصرف در سطح حوضه های آبریز با توجه به وضعیت منابع آبی مناطق به منظور اخذ تخصیص کلان حوضه های آبریز کشور از حوزه ستادی وزارت نیرو
9. تخصیص منابع آبی به مصارف گوناگون با توجه به اثرات ناشی از دوران خشکسالی و ترسالی به مدیریت محلی در سطح حوضه های آبریز
10. راهبري انجام مطالعات حقوق آب و ارائه پيشنهادات لازم به منظور اصلاح قوانين موجود و يا تدوين مقررات جديد و هماهنگي با ساير وزارتخانه ها و موسسات و پیشنهاد به مراجع ذی ربط
11. طراحی و استقرار نظام مديريت بهم پيوسته منابع آب در كشور
12. سياستگذاري، برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي كلان در حوزه آب، آبفا و برقابي
13. نظارت بر حسن اجراي امور مطالعات، توسعه اي و بهره برداري از منابع آب كشور
14. تبيين سياستهاي توزيع آب با توجه به شاخص هاي توسعه پايدار، ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي
15. تعيين و جلب توجه به ارزش ذاتي، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آب درحوضه های آبریز
16. استقرار نظام جامع محاسبه قیمت تمام شده در کلیه بخشها
17. تدوین و تصویب تعرفه ها مناسب با هدف حفظ حقوق مردم و جلب مشارکت بخش غيردولتي
18. راهبری استقرار و تنظیم مقررات بازار آب و حصول اطمینان از رقابت سالم در آن بازار
19. تهيه، تدوين و اتخاذ تدابير لازم مربوط به نظام فني اجرايي در امور آب و آبفا و برقابی
20. برنامه ريزي تامين منابع مالي (داخلي و خارجي)، بودجه ريزي كلان، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي
21. تهيه، تنظيم و تصويب استانداردهاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجرا و رعایت آنها
22. سیاستگذاری و برنامه ریزی و استقرار نظام مديريت عرضه و تقاضا و نهادینه کردن الگوي مصرف بهينه آب در بخشهاي مختلف
23. سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به تثبيت و ساماندهي رودخانه های مرزي و سواحل آبي كشور، استيفاي حقوق و استحصال حداكثر از آبهاي مرزی و مشترك و ايجاد هماهنگي با ساير وزارتخانه ها و نهادهاي ذيربط
24. توسعه و تقویت همکاریهای بخش آب با مجامع بین المللی به منظور استیفای حقوق کشور
25. سياست گذاري در مديريت سواحل و رودخانه ها
26. سياستگذاري و برنامه ريزي توليد انرژي برقابي در راستای سیاستهای وزارت نیرو
27. هماهنگي و انسجام بخشي بين بخشهاي مختلف آب، آبفا و برقابی
28. سرمایه گذاری در سد های بزرگ و شبکه های اصلی
29. کنترل و مدیریت سدهای بزرگ
30. صدور یا لغو پروانه صلاحیت حفاری شرکتها و افراد حقیقی و نظارت عالیه بر عملکرد آنان
31. سیاستگذاری و برنامه ریزی امور صادرات و واردات آب
32. تدوين نظامهاي حاكم بر مطالعات، اجرا، بهره برداري و نگهداري از تاسيسات مربوط به توزیع آب
33. آشامیدنی و شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب
34. سیاستگذاری، تدوین ضوابط و جرایم در راستای جلوگیری از آلوده سازی منابع آب
35. تهيه و تصويب مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ناظر بر روابط شركتها و انجام هماهنگي با ساير بخشها
36. حصول اطمینان از تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی در کل کشور
37. سياستگذاري و تعيين اولويت طرحها از نظر اجرا و تخصيص اعتبارات به ويژه از منابع ملي
38. تصویب و نظارت بر اجرای نظامهای حفاظت کمی و کیفی منابع آب
39. شناسایی منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی در حوضه های آبریز، اعم از آبهای سطحی،زیرزمینی و تلفیقی و تهیه اطلس منابع آب و ارائه بیلان آب کشور
40. برنامه ریزی و تدوین ضوابط در خصوص انتقال حوضه به حوضه، انتقال آب دریا، آبخیزداری، تغذیه مصنوعی و بهره برداری از مصالح رودخانه ها با توجه به شاخص های توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی
41. حمایت و تشویق بخش غیر دولتی جهت مشارکت فعال در امور شیرین سازی آب، کنترل سیلاب، شناسایی منابع آب کشور، ساخت تجهیزات و کالاها و استفاده از آبهای غیر متعارف
42. تعیین اولویتها و خط مشی های توسعه مدیریت محلی و برنامه ریزی و هماهنگی در جهت تقویت آنها در راستای اعمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب
43. برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای طرحها جهت تامین و جبران کمبود منابع آب حوضه های آبریز کشور
44. برنامه ریزی توسعه طرحها و تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب و نظارت و حصول اطمینان از اجرای برنامه های توسعه در حد مورد نیاز کشور
45. برنامه ریزی توسعه طرحها و تاسیسات مربوط به دفع بهداشتی فاضلاب و نظارت و حصول اطمینان از اجرای برنامه های توسعه در حد مورد نیاز کشور

وظایف حاکمیتی مشترک( عمومی)
46. نظارت بر اجراي قوانين و برنامه ريزي براي تحقق سياستهاي کلان کشور در رابطه با آب و آبفا
47. قیمت گذاری و هدفمند كردن يارانه ها
48. ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن
49. مدیریت پروژه های تحقیقات پایه و کاربردی در کلیه بخشها
50. انجام تحقیقات و پژوهشهای بنیادی
51. توليد و انتشار آمار و اطلاعات پايه در بخش آب و آبفا و تسهيل دسترسي عمومی به آنها
52. اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي
53. مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
54. تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني
55. تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان و شرکتهای ایرانی فعال در صدور خدمات فنی و مهندسی
56. انجام امور مربوطه به مجامع عمومي شركتهاي مادر
57. مدیریت سهام دولتی شرکتهای مادر
58. توسعه ظرفيتهاي مرتبط با منابع انساني
59. تصویب و تعیین منابع برای اجرای طرحها و پروژه ها
60. تسهیل و بستر سازی به منظور تبادل تجربيات و انتقال دانش و فن آوريهاي جديد در سطح بین الملل
61. ایجاد بسترهای لازم و توانمندسازی بخش توليد تجهيزات، كالا و حمايت از صنايع داخلي
62. سياست گذاري و حمايت از تحقيقات و انتقال فن آوريهاي نوين

ب: وظایف تصدی در بخش آب
1. ساخت، بهره برداری، بازسازی، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب کشور(سدها، نیروگاه های برق آبی و ... ) در چارچوب سیاستها ،برنامه ها و استانداردهای مصوب وزارت نیرو
2. سرمایه گذاری در سدهای کوچک و تاسیسات انتقال و توزیع آب
3. بهینه سازی، بهبود و ارتقای کیفیت بهره برداری، نگهداری تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب کشور
4. تهیه و تدوین روشها و دستورالعملهای فنی، اجرایی و مدیریتی بنگاهی مورد نیاز در زمینه اجرای فرآیندها، بهبود عملیات، ارتقای کیفیت خدمات و فعالیتها، رشد بهره وری و رضایتمندی مشترکان در چارچوب ضوابط و استانداردهای وزارت نیرو
5. اجرای برنامه ها و طرحهای فنی، فرهنگی، اجتماعی و آموزش همگانی در خصوص کاهش هدر رفت، رشد بهره وری و مصرف بهینه منابع آب
6. اجرای طرحهای افزایش پایداری و ایمنی تأسیسات و شبکه ها
7. ساخت، تولید و بهبود مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت آب و انجام مطالعات و تحقیقات توسعه ای و کاربردی در آن خصوص
8. تحویل آب و ساماندهی امور مشترکین و تأسیسات آبی، براساس ضوابط و تعرفه های مصوب
9. انجام انواع فعالیتهای مهندسی مشاور در کلیه بخشهای مربوط
10. انجام پروژه های تحقیقات پایه و کاربردی در کلیه بخشها
11. پیشنهاد برنامه های توسعه
12. اجرای طرحها و پروژه های مصوب در راستای مقابله با پیامدهای منفی توسعه در سطح حوضه های آبریز (از قبیل کنترل آلودگی ها ، جلوگیری از پدیده نشست و پیشروی جبهه آب شور، استفاده از آبهای غیر متعارف و..)
13. .همکاری درعملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوضه های آبریز سدها
14. تامین، صادرات و واردات انواع تجهیزات فنی
15. اجرای طرحهای پهنه بندی و کنترل سیلاب
16. اجرای طرحهای بهره برداری از مصالح رودخانه ای
17. اجرای طرحهای رسوب زدایی مخازن سدها
18. اجرای طرحهای مهندسی سواحل و رودخانه در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب
19. مطالعه و اجرای طرحهای انتقال حوضه به حوضه آب در راستای سیاستهای تامین و جبران کمبود آب حوضه های آبریز کشور
20. مطالعه و اجرای طرحهای شیرین سازی آب
21- مطالعه و اجرای طرحهای باروری ابرها و استحصال آب باران در راستای سیاستهای تامین و جبران کمبود آب حوضه های آبریز کشور


ج: وظایف تصدی در بخش آب و فاضلاب
1. سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، بازسازی، تعمیر ونگهداری، کنترل و مدیریت تأسیسات مربوط به توزیع و تصفیه آب آشامیدنی شهرها و روستاها (اعم از چاه ها، آبگیرها، تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، سیستم های انتقال و شبکه های توزیع آب) در چارچوب سیاستها، برنامه ها و استانداردهای مصوب وزارت نیرو
2. سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، بازسازی، تعمیر ونگهداری، کنترل و مدیریت تأسیسات دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی (اعم از خطوط انتقال، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه ها ) در چارچوب سیاستها، برنامه ها و استانداردهای مصوب وزارت نیرو
3. بهینه سازی، بهبود و ارتقاء کیفیت بهره برداری، نگهداری و مدیریت تأسیسات مربوط به انتقال، توزیع و تصفیه آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضلاب.
4. تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی، اجرایی و مدیریتی مورد نیاز در زمینه اجرای فرآیندها، بهبود عملیات، ارتقاء کیفیت خدمات و فعالیتها، رشد بهره وری و رضایتمندی مشترکان در چارچوب ضوابط و استانداردهای وزارت نیرو
5. اجرای مطالعات، برنامه ها و طرحهای فنی، فرهنگی، اجتماعی و آموزش همگانی در خصوص اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدر رفت آب و رشد بهره وری
6. اجرای طرحهای افزایش پایداری و ایمنی شبکه ها و تأسیسات مربوط به انتقال، توزیع، تصفیه آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضلاب
7. ساخت، تولید و بهبود مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب و انجام کلیه مطالعات و تحقیقات توسعه ای و کاربردی در آن خصوص
8. انجام امور مشترکین شامل واگذاری اشتراک و تحویل آب مورد نیاز به متقاضیان، براساس تعرفه های مصوب
9. پیشنهاد برنامه های توسعه
10. انجام انواع فعالیتهای مهندسی مشاور در کلیه بخش های مربوط
11. تأمین، صادرات و واردات انواع تجهیزات و خدمات فنی
12. انجام پروژه های تحقیقات پایه و کاربردی در کلیه بخشها
13-انجام امور آزمایشگاهی از مرحله نمونه برداری تا اعلام نتایج در خصوص کیفیت آب شرب و پساب فاضلابها

وظايف حاكميتي بخش برق و انرژي

وظایف حاکمیتی و تصدی در بخش برق و انرژی


ابلاغي طي نامه شماره 100 / 12 / 46941 مورخ 07 / 06 / 1389  وزير نيرو

بر اساس مصوبات دومین و سومین جلسه ساختار کلان وزارت نیرو مورخ 21 / 02 / 1389  و 28 / 02 / 1389


الف: وظایف حاکميتي بخش برق و انرژی


وظایف حاکمیتی در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی
1. سياستگذاري و برنامه ريزي كلان
2. تصویب،ابلاغ و پایش برنامه هاي توسعه
3. برنامه ريزي كلان انرژي كشور به منظور حصول اطمينان از تامين و عرضه انرژي مورد نياز بخشهاي گوناگون
4. سياستگذاري و برنامه ريزي براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژي هاي دست نيافته (انرژيهاي نو) و حمايت و ترويج كاربرد آن
5. سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه صيانت و بهره برداري بهينه از منابع انرژي كشور
6. تصویب و ابلاغ سياستها و شاخصهای بهره برداري توزيع برق
7. تصویب و ابلاغ راهبردها و سياستها در بخش توزيع
8. تدوين و استقرار سياستهاي توسعه رقابت و حذف انحصار در بازارهاي برق
9. تدوين سياستهاي راهبري بازار برق

وظایف حاکمیتی در زمینه نظارت
10. نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمينان از تامين برق مورد نياز
11. نظارت بر اجراي قوانين و برنامه ريزي براي تحقق سياستهاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و انرژی و تامین هزینه اجرای سیاستها و طرحهای غیر اقتصادی از دید بنگاه برق
12. نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعايت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور
13. نظارت دقیق، مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه ها
14. ارزيابي رضايت مشتركين و سياستهاي بهبود آن
15. تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه وزارت نیرو

وظایف حاکمیتی در زمینه استانداردها و مقررات
16. تصويب و ابلاغ استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشتركين و ذینفعان، مصالح جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمينه هاي فني، زيست محيطي، ايمني و ارائه خدمات به مشتركين
17. تهيه و تصويب مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بازار و بورس برق و نظارت بر اجراي آنها و حصول اطمینان از رقابت سالم در بازار برق
18. تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به نصب و بازرسي لوازم اندازه گيري انشعاب ديماندي و غيرديماندي
19. تدوين استانداردها و مقررات لازم براي توليد،انتقال و مصرف و تبديل انرژي در كليه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
20. ايجاد سازوكارهاي لازم براي توسعه رقابت در امور فروش برق
21. تصویب و ابلاغ دستورالعمل انشعابات و خدمات بعد از فروش و وصول مطالبات و اصلاح الگوي مصرف
22. تدوین نظام فنی و اجرایی
23. تنظيم مقررات مربوط به بازار برق

وظایف حاکمیتی در زمینه قیمت گذاری و تعرفه
24. قیمت گذاری و هدفمند كردن يارانه ها
25. تصويب تعرفه هاي فروش برق
26. تعيين نرخ انواع انرژي

وظایف حاکمیتی در زمینه انجام مطالعات پایه
27. مطالعات و آينده نگري همه جانبه شرايط محيطي و جهاني
28. مطالعات و بررسي اقتصاد كلان
29. مطالعات و بررسي بازار بين المللي مرتبط با وزارت نيرو
30. تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو

وظایف حاکمیتی در زمینه مدیریت و راهبری شبکه برق
31. مدیریت و راهبری شبکه برق ایران
32. برنامه ریزی توسعه متوازن شبکه برق کشور
33. حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور
34. راهبري و پايش شبكه سراسري برق از طريق شركتهاي زيرمجموعه
35. صدور مجوز احداث نیروگاه های جدید
36. سیاستگذاری و برنامه ریزی اتصال شبکه برق کشور به کشورهای منطقه و فرامنطقه
37. دیسپاچینگ ملی و منطقه ای
38. پایش انجام مقررات و استانداردها در شرکتهای تولید و توزیع

وظایف حاکمیتی در زمینه مدیریت مصرف برق و انرژی
39. تعيين الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم
40. سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور مديريت مصرف برق و انرژي
41. برنامه ريزي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي

وظایف حاکمیتی در زمینه تحقیقات و پژوهش
42. تدوين سياستهاي آموزش و تحقيقات
43. تدوين سياستها و استراتژي توسعه فن آوري
44. حمايت از توسعه تحقيقات بنیادی وكاربردي و فن آوري
45. انجام مطالعات لازم براي انتخاب فناوري هاي مناسب توليد و انتقال برق
46. انجام مطالعات، تحقيق، توسعه ،آموزش، طراحي و مشاوره در ساخت و اجرای سيستم هاي نمونه در زمينه ارتقاء و توسعه كارايي انرژي
47. ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون
48. هماهنگی هيات هاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي
49. مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين اطلاعاتي مورد نياز صنعت

وظایف حاکمیتی در زمینه توسعه و بهره برداری شبکه برق و انتقال
50. فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی یاغیر دولتی به منظور خرید ، فروش و جابجایی برق
51. احداث و توسعه مراكز ديسپاچينگ و شبكه هاي مخابراتي برق
52. توسعه و مدیریت بهره برداری تاسيسات اصلی انتقال برق

وظایف حاکمیتی در زمینه خصوصی سازی
53. حذف انحصار، ايجاد و توسعه رقابت و حمايت از بخش غيردولتي براي مشاركت در فعاليتهاي بخش برق و انرژي با هدف افزايش كارائي و حفظ حقوق مردم
54. برنامه ريزي جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي
55. تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي

وظایف حاکمیتی در زمینه امور مجامع عمومی شرکتهای تابعه
56. انجام امور مربوطه به مجامع عمومي شركتهاي تابعه

وظایف حاکمیتی در زمینه مدیریت آمار و اطلاع رسانی
57. تدوين و استقرار نظام آماري و اطلاعاتي
58. ايجاد بانك اطلاعاتي صنعت و بروزرساني آن
59. تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطلاعات صنعت برق و انرژِی
60. توليد آمار و اطلاعات پايه بخش انرژي و تسهيل دسترسي به آنها

وظایف حاکمیتی در زمینه مدیریت بحران
61. مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

وظایف حاکمیتی در زمینه پشتیبانی صنعت
62. تلفيق، تدوين و ارائه لايحه بودجه
63. تدوين سياستهاي توسعه كارآفريني
64. اتخاذ سیاستهای لازم جهت حمايت و تقويت ظرفيت هاي پيمانكاري، مشاوره اي در ساخت و توليد تجهيزات نيروگاهها و شبكه هاي انتقال
65. ظرفيت سازي و مطالعات و بررسي ظرفيتهاي داخلي
66. تدوين سياستهاي تشويقي و حمايتي از صادركنندگان
67. تهيه، تدوين، پيشنهاد و تصویب قوانين و مقررات مرتبط
68. اعطاي تسهيلات مالي و فني لازم در بخش انرژي
69. برنامه ريزي جامع منابع انساني
70. تدوين سياستها و راهبري منابع انساني
71. مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزايش انگيزش و كارآمدي منابع انساني
72. بررسي و تدوين راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني
73. مطالعات، برنامه ريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي
74. راهبري تحول اداري صنعت برق و ارتقاء سلامت اداري
75. مطالعات، تدوين، اصلاح و استقرار ساختار سازماني، سيستمها و روشهاي کارآمد
76. تدوين و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهره وري
77. تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
78. راهبري برنامه هاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت
79. تدوين نظام ارتباطات بهنگام
80. مديريت و راهبري اطلاعات علمي و اسناد
81. مطالعه و ارائه سيستم هاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت برق
82. تدوين و استقرار نظام ارتباط با مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به سوالات و تذكرات نمايندگان
83. تدوين و استقرار نظام حقوقي
84. نظارت بر استقرار نظام ثبت املاك و اراضي
85. مطالعه، بررسي و به روزآوری قوانين و مقررات
86. بررسي و اظهار نظر حقوقي در مورد كليه طرحها و لوايح قانوني مرتبط با وزارت نيرو


ب: وظایف تصدی بخش برق و انرژی


وظایف تصدی در زمینه تولید برق
1. برنامه ريزي توسعه بهينه فني واقتصادي توليد برق در سطح بنگاه،با توجه به سياستهاي اقتصادي كلان كشور و قابليت هاي تاسيسات موجود صنعت برق
2. تهيه و تدوين روشها و دستورالعملهاي مورد نياز جهت بهبود عمليات بهره برداري نيروگاههاي مختلف
3. تهیه و تدوین دستورالعملهای تعمیراتی واحدهای تولید نیروگاه های مختلف در سطح بنگاه
4. نظارت بر اجرای درست و به موقع طرحها و بهینه سازی تجهیزات در تولید برق
5. بررسي و مطالعات امكان سنجي احداث نيروگاه بر اساس شرايط جغرافیایی و منابع سوخت
6. احداث و توسعه نيروگاهها و افزايش ظرفيت توليد برق
7. تدوين و پیشنهاد برنامه هاي توسعه در زمینه تولید برق
8. سرمايه گذاري در تاسيسات توليد صنعت برق
9. مدیریت و بهره برداری از تأسیسات تولید برق

وظایف تصدی در زمینه توزیع برق
10. تدوين و پیشنهاد برنامه هاي توسعه در زمینه توزیع برق
11. تهيه طرحهاي لازم براي توسعه تاسيسات توزيع برق.
12. پيشنهاد سياستهاي لازم جهت بهره برداري از پستهاي و شبکه های انتقال و فوق توزيع
13. مطالعه و پیشنهاد برآورد و پيش بيني بلند مدت بار وانرژي مورد نياز مناطق به منظور برنامه ريزي سيستم قدرت منطقه اي و سراسري
14. برآورد تجهيزات و تاسيسات توسعه شبكه
15. ايجاد و توسعه شبكه و تاسيسات توزيع نيروي برق در كليه نقاط كشور و بهره برداري از آنها
16. نظارت بر اجرای درست و به موقع طرحها و بهینه سازی تجهیزات در توزیع برق
17. واگذاري اشتراك به كليه متقاضيان
18. مطالعات پايايي و بررسي قابليت اطمينان توليد،انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
19. ارائه پيشنهاد تعرفه هاي برق به وزارت نيرو
20. سرمايه گذاري در تاسيسات توزيع صنعت برق

وظایف تصدی در زمینه تجارت برق
21. خريد و فروش و مبادله نيروي برق اعم از جزيي و كلي
22. ارائه پيشنهادات لازم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت صنعت برق و ارائه آن به وزارت نيرو


وظایف تصدی در زمینه مهندسی مشاور
23. انجام انواع فعالیت های مهندسی مشاور در کلیه بخشهای تولید، انتقال ، توزیع و مصرف برق

وظایف تصدی در زمینه پیمانکاری
24. اجرای اقدامات مدیریت مصرف
25. انجام انواع فعالیت های پیمانکاری در کلیه بخشهای تولید، انتقال ، توزیع و مصرف برق

وظایف تصدی در زمینه ساخت و تجهیزات
26. ساخت کلیه تجهیزات مورد نیاز در کلیه بخشهای تولید، انتقال ، توزیع و مصرف برق
27. تأمین، صادرات و واردات انواع تجهیزات و خدمات فنی، مهندسی صنعت برق
28. مدیریت و انجام پروژه های تحقیقات توسعه ای در کلیه بخشهای تولید انتقال، توزیع و مصرف برق

وظايف حاكميتي بخش برنامه ريزي و امور اقتصادي

وظایف حاكمیتی بخش برنامه ریزی و امور اقتصادی


1- مطالعات و آینده نگری همه جانبه شریط محیطی و جهانی صنعت آب و برق

2- تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو

3- تلفیق برنامه های كوتاه مدت و میان مدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق

4- تلفیق، تدوین و ارائه لایحه بودجه وزارت نیرو

5-  نظارت دقیق ، مستمر و مؤثر بر اجری برنامه

6- تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه

7- تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری غیردولتی و خارجی

8-  برنامه ریزی جهت اجری اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی صنعت

9- مطالعات و بررسی ظرفیتهای داخلی صنعت آب و برق

10- تدوین سیاستهای توسعه كارآفرینی در وزارت نیرو

11- انجام امور مربوطه به دبیرخانه مجامع عمومی شركتهای تابعه

12- نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق

13- مطالعات و بررسی اقتصاد كلان صنعت آب و برق

14- مطالعات و بررسی بازار بین المللی مرتبط با وزارت نیرو

15- تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو

16- تدوین سیاستهای تشویقی و حمایتی از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق

17- تدوین سیاستهای راهبری بازار آب و برق

18- تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق

19- تدوین و استقرار سیاستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق

20- مطالعات و آینده نگری همه جانبه شریط محیطی و جهانی صنعت آب و برق

21- تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو

22- تلفیق برنامه های كوتاه مدت و میان مدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق

23- تلفیق، تدوین و ارائه لایحه بودجه وزارت نیرو

24- نظارت دقیق ، مستمر و مؤثر بر اجری برنامه

25- تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه

26- تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری غیردولتی و خارجی

27- برنامه ریزی جهت اجری اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی صنعت

28- مطالعات و بررسی ظرفیتهای داخلی صنعت آب و برق

29- تدوین سیاستهای توسعه كارآفرینی در وزارت نیرو

30- انجام امور مربوطه به دبیرخانه مجامع عمومی شركتهای تابعه

31- نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق

32- مطالعات و بررسی اقتصاد كلان صنعت آب و برق

33- مطالعات و بررسی بازار بین المللی مرتبط با وزارت نیرو

34- تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو

35- تدوین سیاستهای تشویقی و حمیتی از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق

36- تدوین سیاستهای راهبری بازار آب و برق

37- تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق

38- تدوین و استقرار سیاستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق

وظايف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني

وظايف حاكميتي بخش تحقيقات و منابع انساني

 

1- برنامه ريزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق

2- تدوين سياستها و راهبري منابع انساني

3- مطالعه و بررسي و تنظيم سياستهاي افزايش انگيزش و كارآمدي منابع انساني

4- بررسي و تدوين راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان

5- مطالعات، برنامه ريزي و ساماندهي امر مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي

6- راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سلامت اداري

7- مطالعات، تدوين، اصلاح و استقرار ساختار سازماني، سيستمها و روشهاي کارآمد در وزارت نيرو

8- تدوين و ارائه طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهره وري صنعت آب و برق

9- تدوين سياستهاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق

10- ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق

11- تدوين سياستها و استراتژي توسعه فن آوري

12- تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش

13- راهبري برنامه هاي آموزشهاي تخصصي مورد نياز صنعت

14- هدايت هيات هاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق

15- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين اطلاعاتي مورد نياز صنعت

16- تدوين نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق

17- تدوين و استقرار نظام آماري و اطلاعاتي در وزارت نيرو

18- مديريت و راهبري اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه

19- ايجاد بانك اطلاعاتي صنعت و بروزرساني آن

20- مطالعه و ارائه سيستم هاي مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق

وظايف حاكميتي بخش پشتيباني، حقوقي و امور مجلس

وظايف حاكميتي بخش پشتيباني، حقوقي و امور مجلس

  

1- تدوين و استقرار نظام ارتباط با مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به سوالات و تذكرات نمايندگان

2- برنامه ريزي جهت اطلاع رساني فعاليت هاي صنعت آب و برق به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

3- پيگيري طرحها و لوايح مرتبط با صنعت آب و برق در مجلس شوراي اسلامي

4- برنامه ريزي و تنظيم ملاقاتهاي نمايندگان با وزير

5- تدوين و استقرار نظام حقوقي صنعت آب و برق

6- نظارت بر استقرار نظام ثبت املاك و اراضي وزارت نيرو

7- مطالعه ، بررسي و به روزآوری قوانين و مقررات مرتبط با صنعت آب و برق

8- بررسي و اظهار نظر حقوقي در مورد كليه طرحها و لوايح قانوني مرتبط با وزارت نيرو

9- انجام امور اداري، استخدامي و بازنشستگي كاركنان

10- انجام امور انگيزشي، بيمه، درمان و ورزش كاركنان

11- مديريت اسناد و انجام امور پشتيباني حوزه ستادي وزارت نيرو

12- نظارت بر انجام خدمات و تداركات عمومي و فني

13- انجام امور دريافت و پرداخت

14- رسيدگي و نظارت بر امور مالي و اعتباري

15- انجام امور دفترداري حسابداري

16- نگهداري و تنظيم حسابها

دريافت فايل متن وظايف حاكميتي