تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

درباره وزارت نيرو > وظايف و ماموريت‌ها

وظایف و ماموریت ها

شرح وظایف
 
وظایف وزارت نیرو در قانون تاسیس آن که درتاریخ 28 / 11 / 1353 به تصویب مجلس سنای وقت رسید، مشخص شده است. اما با گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامی ایران دربیست ودوم بهمن ماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت و سایرقوانین اصلاحیه که در تاریخچه به آنها اشاره شد؛ دچار تغییرات شده است. ولی هم اکنون(سال 1386) شرح وظایف وزارت نیرو در شش محور قابل تعریف است.
 
الف - بخش آب:
1- اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی
2- حفاظت، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی( رودخانه ها، سواحل، تالاب ها، دریاچه ها، چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب)
3-  تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس 
4-    تلاش جهت مطالعه وعضویت در کمیته وکنوانسیون های جهانی درزمینه آب
5-  سیاستگزاری، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی وبرنامه های دولت
6- برنامه ریزی وانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب وتامین نیروی انسانی متخصص  و آموزش و تربیت آنان.
7- هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.
8 - جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی وبخش خصوصی دراجرای طرح های آب در کشور
 
ب- بخش آب و فاضلاب:
1- سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های آبرسانی، تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی
2- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های جمع آوری، انتقال وتصفیه  پساب های صنعتی، شهری و روستایی
3- تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین ولوایح پیشنهادی مربوط به تعرفه های آب بها وفاضلاب و حق اشتراک آب و فاضلاب به صورت سالیانه به دولت ومجلس واجرای آنها 
4- انجام امور تحقیقاتی مرتبط با فعالیت شركتهی آب و فاضلاب و هماهنگی و برنامه ریزیآموزشی بمنظور ارتقاء سطح علمی كاركنان شركتهی آب و فاضلاب
5- عضویت دركنفرانس ها وانجمن هی جهانی به منظوركسب وتبادل اطلاعات تخصصی وانجام مطالعات، پژوهشها وتهیه طرح های آب وفاضلاب.
 6- تهیه استانداردها و رویه هی اجرایی مربوط به امورآب وفاضلاب شهری بمنظور ارایهخدمات بهتربه مشتركین، استفاده بهینه ازامكانات، كنترل كیفی پساب خروجی ازتصفیه خانه هی فاضلاب براساس استانداردهی سازمان حفاظت محیط زیست
7-  هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی آب و فاضلاب کشور.
 
ج- بخش برق:
1- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها وروستا های سراسر کشور
2- بررسی وتدوین پیشنهادهی لازم درزمینه راهبردها، سیاست ها، برنامه‌ها، قوانین وآیین نامه های صنعت برق وتعرفه های بهای مصرف واشتراک برق به طورسالیانه جهت ارایه به دولت و مجلس واجرای آنها
3- برنامه ریزی جهت انجام طرح های تحقیقاتی وپژوهشی مرتبط با فعالیت شركت و هماهنگی وبرنامه ریزیآموزشی بمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور
4- جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح های تولید وانتقال برق درسراسر کشور.
5- عضویت درکمیته وکنوانسیون های جهانی انرژی وکسب وتبادل اطلاعات لازم به منظور استاندارد کردن وارتقاء فعالیت های صنعت برق کشور
6- هدف مند کردن میزان مصرف برق ویارانه ها برابر استانداردهای جهانی
7- سیاست گزاری، نظارت وهماهنگی بین شرکت های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرح های برق در راستای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور
 
د- بخش انرژی های تجدید پذیر:
1- تعیین سیاست های کلان انرژی
2- برنامه ریزی واجرای طرح های انرژی های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هرمنطقه ازکشور
3- مطالعه، تحقیق وپژوهش به منظورشناسایی توان مناطق کشور دراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر
4- مطالعه وتحقیق واجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی درکشور
 
ه - بخش پشتیبانی فنی و مهندسی:
1- انجام طرح های تحقیقاتی وپژوهشی به منظوربالا بردن توان داخلی جهت ساخت وتولید کالا ها وقطعات تاسیسات آبی وبرقی درکشور
2- مدیریت برساخت وتولید قطعات مورد نیازتاسیسات وطرح های آب وبرق درداخل کشور
3- صدور خدمات فنی ومهندسی به سایرکشورها برای اجرای طرح های آب وبرق.
 
و- بخش برنامه ریزی و نیروی انسانی:
1- تدوین سیاستها وراهبری منابع انسانی به منظور تقویت مطالعات و برنامه ریزی جهت ارایه الگوی مناسب مدیریتی
2- مطالعه وتحقیق به منظور به کارگیری فن آوری اطلاعات درصنعت آب وبرق
3- سیاستگزاری وبرنامه ریزی به منظور انجام پژوهش وتحقیقات، همچنین ایجاد زمینه های لازم  آموزشی، تربیت وجذب نیروی انسانی متخصص درصنعت آب وبرق
4- تدوین برنامه بلندمدت و راهبردی، تلفیق برنامه هی كوتاه مدت ومیان مدت بخشهی مختلف صنعت آب وبرق و ارایه لیحه بودجه وزارت نیرو
5- ارتباط مناسب ومستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور توجیه وتصویب لوایح و قوانین مورد نیاز وزارت نیرو

 

پس از ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی یران در افق 1404 توسط مقام معظم رهبری، مجموعه وزارت نیرو به منظور آمادگی و تسهیل در جهت دستیابی کشور عزیزمان به اهداف متعالی ین سند، اقدام به طرح تدوین «سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی بلند مدت وزارت نیرو» نموده است. در ین راستا بیانیه‌هی ماموریت‌هی کلان و همچنین بخشی تهیه، تصویب و طی نامه شماره 100 / 12 / 41298 مورخ 31 / 03 / 1388 توسط وزیر نیرو به مجموعه صنعت آب و برق ابلاغ گردید.

 

ماموریت‌ها

وزارت نیرو عهده‌دار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری وبسترسازی توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق می‌باشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیط‌زیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء می‌کند.

وزارت نیرو با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب برای حضور مؤثر بخش‌های غیر دولتی و سایر نقش‌آفرینان، بخش‌های آب‌، برق و خدمات فاضلاب را در راستای تحقق چشم‌انداز کشور راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخص‌های ملی و بین‌المللی، حقوق و رضایت ذی‌نفعان به ویژه مردم را تامین می‌کند.

وزارت نیرو با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روش‌های پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوری‌های نوین سازگار با محیط‌زیست، علاوه بر توسعه و ارتقای بهره‌وری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی، بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی، به ویژه کشورهای منطقه گسترش می‌دهد. وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و برق کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهره‌وری و مشارکت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه محقق می‌سازدبیانیه مأموریت بخش آب

وزارت نیرو در بخش آب عهده‌دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است.

وزارت نیرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی این ماده حیاتی به عنوان یكی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف متناسب با ظرفیت‌های ملی اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید.

وزارت نیرو با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهره‌برداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تولید انرژی برقابی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی  با تأکید بر کشورهای منطقه  فراهم مي‌نماید.

بخش آب با تکیه بر هم‌اندیشی کارکنان توانمند و متعهد خود و مشارکت آنان در تصمیم‌سازي‌ها، تشکیلات فراگیر، تجربیات فنی و مدیریتی و سرمیه‌گذاري‌های اثربخش، نسبت به تولید و توسعه دانش فنی و علوم مهندسی اقدام نموده و با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوري‌های نوین ضمن بهبود شاخص‌های کمی و کیفی مدیریت منابع آب، منافع کلیه ذینفعان خود را به ویژه در بخش‌های شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزی، محیط‌زیست و سایر ذي‌مدخلان برآورده مي‌سازد.

 

بیانیه مأموریت بخش برق و انرژی

 

وزارت نیرو در بخش‌های برق و انرژی عهده‌دار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی كلان انرژی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ كیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور می‌باشد.

وزارت نیرو در این بخش با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط، مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای ایجاد هماهنگی بین نقش‌آفرینان، فعالیت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی را در تمامی عرصه‌ها فراهم نموده و با حمایت از بهینه‌سازی مصرف، رونق‌بخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی، حقوق کلیه ذینفعان خود شامل آحاد جامعه، بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و نهادهای قانونگذار را رعایت می‌کند. وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهره‌وری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و متناسب با زیرساخت‌های حال و آینده و توسعه مشارکت و بهره‌وری منابع انسانی متخصص و خلاق به‌عنوان ارزشمندترین دارایی، نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتكایی و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام مي‌کند.

 

بیانیه مأموریت بخش آب و فاضلاب

     وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب با ایفای نقش مهمی در توسعه پایدار كشور، عهده‌دار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است. این بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه می‌کند.

     وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه‌ریزی توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روش‌هی مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ‌سازی کند.

     این بخش با تكیه بر ویژگی‌های ممتازی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی كاربردی،‌ منابع انسانی مجرب، تشکیلات فراگیر در سطح کشور، بر آن است تا با توسعه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی، كیفیت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد.

     این بخش علاوه بر عرضه مناسب خدمات و محصولات آب و فاضلاب در داخل کشور، نسبت به صدور آنها و همچنین دانش مدیریتی و خدمات فنی و مهندسی، به کشورهای متقاضی اقدام مي‌نماید.

     این بخش با تداوم و توسعه فعالیت‌های خود و سایر نقش‌آفرینان و تأمین انتظارات دولت، با حفظ ارزش اقتصادی آب، به‌کارگیری منابع انسانی کارآمد به‌عنوان سرمایه‌های بنیادین و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب، حقوق ذي‌نفعان را رعایت و به حفظ محیط‌زیست كمك مي‌كند.

 

بیانیه مأموریت بخش آموزش، پژوهش و فناوری

     وزارت نیرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوری عهده‌دار ارتقای دانش و مهارت‌های منابع انسانی، توسعه پژوهش و فناوری، افزایش آگاهي‌های عمومی و خلاقیت و نوآوری در راستای تأمین نیازهای صنعت آب و برق است.

     این بخش با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تکیه بر منابع انسانی توانمند و متعهد به عنوان اصلي‌ترین سرمایه و با توسعه و به‌کارگیری روش‌هی نوین در فعالیت‌های علمی، نظام مدیریت دانش و تعامل شبکه‌ای با نهادهای فعال در صنعت آب و برق، به‌ویژه در حوزه‌های فنی، مدیریتی و اقتصادی، در راستای توسعه پایدار اقدام مي‌نماید.

 

 

بیانیه مأموریت بخش پشتیبانی صنعت آب و برق

 

     بخش پشتیبانی صنعت آب و برق با بهره‌گیری از دانش و فناوري‌‌های روز دنیا عهده‌دار مدیریت تأمین و توسعه بازار کالاها، تجهیزات، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری در این صنعت مي‌باشد.

     وزارت نیرو در این بخش با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت و با ایجاد بستر مناسب برای حضور مؤثر بخش غیردولتی، صنعت آب و برق كشور را در راستای تحقق اهداف خود یاری رسانده و از این طریق حقوق کلیه ذي‌نفعان را رعایت مي‌نماید.

      این بخش فعالیت‌های خود را از گستره ملی به سطح بین‌المللی و به‌ویژه بازارهای منطقه گسترش داده و با بهره‌گیری كارآمد از منابع انسانی متعهد و متخصص در بخش‌های دولتی و غیردولتی مسئولیت خویش را در قبال رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و کارآفرینی ایفا مي‌نماید.


 

دريافت فايل متن وظايف و ماموريت‌ها