تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

ارتباط با ما > ارتباط با وزير

ارتباط با وزیر

به نام خدا

هموطن گرامي ، با سلام

ارتباط با وزير نيرو صرفاً از طريق نشاني صندوق پست الكترونيكی وزير نيرو به نشاني minister (at) moe.gov.ir صورت خواهد گرفت. كليه نامه هاي واصله به این صندوق به صورت روزانه از سيستم دريافت وپس از تفكيك و دسته بندي در صورت کامل بودن مستندات، در اولين فرصت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتيجه اقدامات به اطلاع متقاضي خواهد رسید.
 

لازم به ذكر است چون براي حوادث مربوط به برق تلفن 121 و حوادث مربوط به آب تلفن 122 اختصاص يافته است پیامهای مربوط به برق و آب صرفاً در صورتي رسيدگي مي شود كه قبلاً با تلفن هاي فوق الذكر تماس گرفته و پاسخ منطقی دريافت نگردیده و يا مشكل مرتفع نشده باشد.

 

* کلیه کسانی که در نظر دارند شکایت و یا گزارش خود را به دفتر بازرسی و مديريت عملکرد ارائه کنند، می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81606580 تماس و يا به سامانه ثبت و پيگيري شكايات به آدرس http://bazres.moe.gov.ir مراجعه نمایند.