ارتباط با ما > ارتباط با وزير

ارتباط با وزیر

به نام خدا

هموطن گرامي ، با سلام

ارتباط با وزير نير صرفاً از طريق نشاني صندوق پست الكترونيكی وزير نيرو به نشاني minister@moe.gov.ir صورت خواهد گرفت. كليه نامه هاي واصله به این صندوق به صورت روزانه از سيستم دريافت وپس از تفكيك و دسته بندي در صورت کامل بودن مستندات، در اولين فرصت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتيجه اقدامات به اطلاع متقاضي خواهد رسید.
 

لازم به ذكر است چون براي حوادث مربوط به برق تلفن 121 و حوادث مربوط به آب تلفن 122 اختصاص يافته است پیامهای مربوط به برق و آب صرفاً در صورتي رسيدگي مي شود كه قبلاً با تلفن هاي فوق الذكر تماس گرفته و پاسخ منطقی دريافت نگردیده و يا مشكل مرتفع نشده باشد.

 

* کلیه کسانی که در نظر دارند شکایت و یا گزارش خود را به دفتر بازرسی و مديريت عملکرد ارائه کنند، می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81606580 تماس و يا به سامانه ثبت و پيگيري شكايات به آدرس http://bazres.moe.gov.ir مراجعه نمایند.