ارتباط با ما > معاونين وزير نيرو

معاونین وزیر نیرو

رديف عنوان نام و نام خانوادگي پست الكترونيك
1  معاون وزیر در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی محسن بختيار bakhtiar@moe.gov.ir
2 معاونت آب و آبفا قاسم تقي‌زاده خامسي gh.taghizadeh@moe.gov.ir
3 معاون تحقيقات و منابع انساني محمد صالح اوليا owliams@moe.gov.ir
4 معاون برق و انرژِی همايون حائري hayeri@moe.gov.ir
5 معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی رضا انجم شعاع anjom@moe.gov.ir