تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

خدمات الکترونیکی > خدمات الکترونیکی شرکتها

تعداد و تنوع خدمات الکترونیکی قابل ارائه در شرکت‌های زيرمجموعه وزارت نيرو بسيار گسترده است.

اين خدمات در جايگاه‌هاي الكترونيكي اين شركت‌ها ارئه شده كه شما بازديد كننده عزيز بسته به نوع نياز خود در استفاده بهينه از اين خدمات مي‌توانيد به آدرس‌هاي اينترنتي اين جايگاه‌ها مراجعه و از از اين خدمات بهره‌مند شويد.

لذا براي شروع بر روي گزينه‌هاي منوي سمت راست كليك نماييد همچنين وزارت نيرو اقدام به راه‌اندازي پنجره واحد صنعت آب و برق نموده است كه شما مي‌توانيد از طريق آدرس 


https://ekhedmat.moe.gov.ir

قابل ذكر است ارائه خدمات الكترونيكي كليه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو از طريق آدرس فوق الذكر در حال تكميل و به‌روزرساني است، همچنين شما مي‌توانيد با ورود به آدرس
https://my.gov.ir
و انتخاب گزينه "وزارت نيرو" به خدمات مورد نظر دست يابيد