توافقنامه سطح خدمت " توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور"

1.     مقدمه

در راستای اجرای تبصره بند ه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو مانند سایردستگاه هاي اجرايی موظف است اطلاعات مكان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور تهيه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارايه كرده و به صورت برخط يا در دوره هاي زمانی مشخص اطلاعات مذكور را به روز كنند.

 

2.     هدف

·        تولید، بروزنمایی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور

·        هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت نيرو، کیفیت تحویل اطلاعات مكان محور برای عموم مردم مورد توافق قرار گیرد.

·        این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

 

3.     مسئولیت­

·        حوزه ستادي وزارت نيرو موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

o       اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي وزارت نيرو (پرتال و سايت خبري)

o       پشتيباني آنلاين 24 ساعته، 365 روز سال از ارائه خدمت و رفع ايرادهاي احتمالي

·        وزارت نيرو دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني برای عموم مردم است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد: 

o      ماده 56 قانون برنامه چهارم توسعه، بند ه ماده 46 برنامه پنجم توسعه، نقشه راه توسعه الکترونیک، سند فرابخشی"استقرار منظومه ملی اطلاعات مکان محور" سازمان نقشه برداری کشور

 

4.     تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

·        خدمت گيرنده موظف است اطلاعات خواسته شده در قالب فرم‌هاي الكترونيكي را به درستي و به صورت صحيح درج نمايد.

 

5.     هزینه­ها و پرداخت­ها

·        دريافت اين خدمت هيچ‌گونه هزينه‌اي براي خدمت‌گيرنده دربر نخواهد داشت.

6.     دوره عملکرد

·        اين خدمت هميشه و يه صورت برخط در اختيار خدمت‌گيرنده بوده و اگر به دلايل فني نياز به قطع خدمت وجود داشته باشد بر روي صفحه اصلي خدمت تاريخ و ساعت آن اطلاع‌رساني خواهد شد.

7.     خاتمه توافقنامه

·        در صورتيكه وزارت نيرو تشخيص دهد ارائه اين خدمت بايد براساس قوانين و بخشنامه‌هاي جديد متوقف گردد اين موضوع از طريق رسانه‌هاي رسمي اين وزارتخانه اطلاع‌رساني خواهد شد.