خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق > توافقنامه سطح خدمت " ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق"

توافقنامه سطح خدمت " ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق"

1.     مقدمه

بر اساس ماده 6 برنامه ملی آمار موضوع ماده 56 برنامه چهارم توسعه، وزارت نیرو مانند سایردستگاه هاي اجرايی موظف است، نظام آمارهای ثبتی را که يك سيستم اطلاعاتي عملیاتی است كه دادهها را درون سیستم ثبت کرده و پس از پردازش، برون دادههايي به صورت آمارهای ثبتی ارایه می کند، در صنعت آب و برق اجرا و پیاده سازی نمايد.

 

2.     هدف

·        تولید، بروزنمایی و اشتراک گذاری آمارهاي ثبتي در قالب سامانه ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق

·        هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت نيرو، کیفیت تحویل آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق برای عموم مردم مورد توافق قرار گیرد.

·        این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

 

3.     مسئولیت­

·        حوزه ستادي وزارت نيرو موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

o       اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي وزارت نيرو (پرتال و سايت خبري)

o       پشتيباني آنلاين 24 ساعته، 365 روز سال از ارائه خدمت و رفع ايرادهاي احتمالي

·        وزارت نيرو دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های اشتراك‌گذاري آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق برای عموم مردم است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد: 

ماده 6 برنامه ملی آمار موضوع ماده 56 برنامه چهارم توسعه، برنامه آمار وزارت نیرو (90تا 94) ، نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو و.. فاز 1 و 2 سند شرح خدمات طراحی و استقرار سیستم های نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)،  فاز 1 و 2 سند رویه نظارت بر طرح ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور(مرکز آمار آیران)

 

4.     تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

·        خدمت گيرنده موظف است اطلاعات خواسته شده در قالب فرم‌هاي الكترونيكي را به درستي و به صورت صحيح درج نمايد.

 

5.     هزینه­ها و پرداخت­ها

·        دريافت اين خدمت هيچ‌گونه هزينه‌اي براي خدمت‌گيرنده دربر نخواهد داشت.

 

6.     دوره عملکرد

·        اين خدمت هميشه و يه صورت برخط در اختيار خدمت‌گيرنده بوده و اگر به دلايل فني نياز به قطع خدمت وجود داشته باشد بر روي صفحه اصلي خدمت تاريخ و ساعت آن اطلاع‌رساني خواهد شد.

 

7.     خاتمه توافقنامه

·        در صورتيكه وزارت نيرو تشخيص دهد ارائه اين خدمت بايد براساس قوانين و بخشنامه‌هاي جديد متوقف گردد اين موضوع از طريق رسانه‌هاي رسمي اين وزارتخانه اطلاع‌رساني خواهد شد.