تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات
رديف شناسه خدمت عنوان خدمت (لينك به سامانه خدمت دولت)  
1 13031443000 ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق  
2 13031444000 حمايت از اختراعات و نوآوري‌هاي حوزه آب و برق  
       
3 13031834000 صدور پروانه های صنعت برق  
1-3 13031834100 صدور پروانه احداث نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت)  
2-3 13031834101 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت)  
3-3 13031834102 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های تولید پراکنده (متصل به شبکه پایین تر از 63 کیلوولت)  
4-3 13031834103 صدور پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها  
5-3 13031834104 صدور پروانه خرده فروشی برق  
6-3 13031834105 صدور پروانه توزیع نیروی برق  
7-3 13031834106 صدور پروانه صادرات و واردات برق  
8-3 13031834107

صدور پروانه مرکز توسعه تولید پراکنده

 

 

 
رديف شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
1 13031443000 ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق:
2 13031444000 حمايت از اختراعات و نوآوري‌هاي حوزه آب و برق:
       
3 13031834000 صدور پروانه های صنعت برق  
1-3 13031834100 صدور پروانه احداث نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت):
2-3 13031834101 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه بالاتر از 63 کیلوولت):
3-3 13031834102 صدور پروانه بهره برداری نیروگاه های تولید پراکنده (متصل به شبکه پایین تر از 63 کیلوولت):
4-3 13031834103 صدور پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها:
5-3 13031834104 صدور پروانه خرده فروشی برق:
6-3 13031834105 صدور پروانه توزیع نیروی برق:
7-3 13031834106 صدور پروانه صادرات و واردات برق:
8-3 13031834107

صدور پروانه مرکز توسعه تولید پراکنده:

 

رديف نماد معرفي نماد
1 نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
2 نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
3 نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
4 نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
5 نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
6 نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه­ای جدید نمایش داده شود.