شرکت های مشاور
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1.png

  
آیین نامه داخلی ارزیابی مشاوران پدافند غیرعامل وزارت نیرو

شرح خدمات مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در قسمت پیوست "دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق"  آورده شده است و شرکت ها ملزم به ارائه شرح خدمات براساس آن می باشند.

مسئولیت و و ظایف اجرایی طرح ها فقط به افراد تأیید صلاحیت شده شرکت یا موسسه مشاور قابل واگذاری است.شرکتها وموسسات تأیید صلاحیت شده منحصراً درزمینه های مندرج در دامنه شمول گواهی نامه تأیید صلاحیت خود می توانند طرح مشاوره ای اجراء نمایند. لازم به ذکر است شرکتهای مشاور از ابتدای سال 1398 به صورت دوره ای مورد بازدید قرار خواهند گرفت.
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موظف هستند در صورت ابلاغ هرگونه قرارداد به مشاوران مندرج در جدول، یا خاتمه قرارداد با نامبردگان، موضوع را طی نامه ای به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اعلام نمایند. مسئولیت اخذ کار در سقف غیرمجاز به عهده مدیران عامل شرکت ها خواهد بود.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 81606123  آقای مهندس نجاتی تماس حاصل فرمائید.

 
تذکر : شرکتهایی که تعداد کار مجاز آنها در سال جاری تکمیل شده  است تا ارسال گزارش اتمام کار از کارفرما به این دفتر، مجاز برای انعقاد قرارداد نمی باشند.

 

مشاوران مورد تایید دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
ردیف نام شرکت شناسه ملی مدیرعامل محل جغرافیایی شماره تلفن دفتر مرکزی حوزه فعالیت پایه تعداد کار آزاد تعداد حداکثر کار مجاز تاریخ صدور تاریخ انقضا
1 صدرآب نیرو 10220111679 مهدی مولائی ارومیه-تهران 044-33431421 آب 3 2 4 95/11/02 1402/01/22
2 طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان 10260257913 عباس پیراینده اصفهان 031-32659042 آب 3 2 4 95/11/30 1401/11/30
3 موننکو 10100604483 علیرضا شیرانی تهران-اصفهان-کرمانشاه 021-81966072 آب و برق 2 2 5 96/01/19 1402/01/16
4 مشاور عمران ایران 10861732322 امیر حامد سهرابی تهران 021-88889410-12 آب 3 2 4 96/01/26 1400/01/26
5 آب پوی 10380226080 حمید رضا زرین خو مشهد 051-3524048-3 آب 3 1 4 96/02/03 1400/02/03
6 ساز آب شرق 10380238335 حسین مسافری ضیاءالدینی مشهد 051-37637601-2 آب 3 4 4 96/02/09 1400/11/28
7 طرح نو اندیشان 10102148919 علی پاکنژاد تهران 021-88334010 آب و برق 3 1 4 96/02/23 1400/02/23
8 کاوش پی مشهد 10380284090 حسن شجاعی سیوکی مشهد-تهران-بیرجند-اهواز 051-8458123-4 آب 2 2 5 96/03/21 1400/03/21
9  آبسان پارس 10103872560 شهرام بیگ زاده تهران-تبریز-شیراز 021-22987706 آب 3 2 4 96/03/31 1400/03/31
10 ری آب 10100966477 محمد
طاهری زاده
تهران-کرمان
اهواز- مشهد
021-8309 آب 3 2 4 96/04/28 1400/04/28
11 سامان آب سرزمین 10102059975 محمدرضا زرسازی تهران 021-44256628 آب 3 4 4 96/06/01 1400/06/01
12 زمین تدبیر ایمن 10103753630 علی قابچلو ارومیه-تهران 044-33650873 آب 3 2 4 96/05/03 1400/05/03
13 مشانیر 10100930385 محمود مقدم تهران 021-88881816-84782147 برق و آب 3 1 4 96/05/21 1401/02/15
14 ایمن سازان تدبیر پارس 14004829284 غلامرضا سلطان محمدی تهران 021-44234221 آب 3 2 4 96/07/03 1400/10/28
15 جویاب نو 10100893281 عطااله آیت الهی تهران 021-88791059 آب 3 2 4 96/07/23 1400/07/23
16  بهساز روش 10102734957 پرویز ابراهیمی تهران 021-22266232 آب 2 3 5 96/07/26 1400/07/26
17 پارس پیاب 10101305117 ناصر رفیقی اسکوئی تهران 021-88451067-8 آب 3 2 4 96/08/21 1400/08/21
18 قدس نیرو 10100934015 سعید مهذب ترابی تهران 021-82404000 برق و آب 3 4 1 96/09/26 1400/09/26
19 لار 10101070533 حسینعلی طراوت تهران 021-88870292 آب 3 4 2 96/10/21 1400/10/21
20 پارس جویاب 10101170656 محمد رضا مانی اصفهان-تهران-گیلان 031-36691321 آب 3 4 4 96/12/26 1400/12/26
21 آب و انرژی اروند 10860883249 روح اله باعثی اهواز 061-333344190 آب 3 2 4 97/01/26 1401/01/26
22 سبز آب اروند 10860794480 شايان سبزيوند  اهواز 061-33214161 آب 3 4 1 97/02/11 1401/02/11
23 طرح آفرینان هزار امید 14004970363 کاظم نوجوان تهران 021-26322290 آب 3 2 4 97/3/25 1400/3/25
24 مهرآب سپاهان 10260434888 حبیب فصاحت اصفهان 031-36257975 آب 3 4 4 97/12/01 1400/12/01
25 راماب آسیا 10102786548 فرزاد امیرخانی تهران 021-44062924 آب 3 2 4 98/03/13 1400/03/13
26 مدد آب تهران 10102055821 علیرضا بهرامی جوین تهران 021-88985679 آب 3 4 4 98/03/20 1400/03/20
27 جاماب 10100688329 حمید مصاحبی تهران-آذربایجان-هرمزگان 021-88962990 آب 3 4 4 98/05/19 1400/05/19
28 انتقال نیروی شمال(تانش) 10760261219 محمود فردی اسرمی ساری-سمنان-تهران 011-33379330-1 برق 3 4 4 98/07/13 1400/07/13
29 مهاب قدس 10103104361 ناصر ترکش دوز تهران 021-22221071 آب 3 1 4 98/09/24 1400/09/24
30 یلدا سازه خرم 10861275360 محمد علی عادلی خرم آباد 066-33426060-4 آب 3 4 4 98/09/27 1400/09/27
31 مدیریت و فناوری رشد قلمچی 10103488755 محمد قلمچی تهران 021-22964396 سایبر 3 4 4 98/10/21 1400/10/21
32 آرتا کوثرطرح 10240127941 محمد جدی اردبیل-تهران 045-33742776 آب و برق 3 4 4 98/12/05 1400/12/05
33 هیدروسازه 10101169704 یوسف رنجکش تهران 021-88513918 آب 3 4 4 1399/01/31 1401/01/31
34 متانیر 10101765479 مجتبی افسری تهران-زنجان-هرمزگان-قم 021-88362100 برق 3 4 4 1399/03/10 1401/03/10
35 مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه مالک اشتر 14003309940 محمدعلی نکوئی تهران 021-22945141-6 آب و برق 3 3 3 1399/07/06 1400/07/05
36 مدیسه سامان 10102816601 فرهاد موذنی تهران 021-88902036 آب 3 4 4 1399/10/22 1401/10/22
37 فرزانگان عمران یکتا 14004623457 مهدی شریفی فرد تهران 021-44207921 آب و برق 3 4 4 1399/11/04 1401/11/04
38 دوران عمران میهن 14007715438 علی رزاقی نائینی  اصفهان   031-36694781 آب 3 4 4 1399/11/21 1401/11/21
39 بهینه پردازان ریز موج صنعت 14003707870 محمدباقر علائی تهران 021-77801863 مقابله با ریزپرندهها 3 4 4 1399/12/10 1401/12/10
40 طرح افرا 10260380458 سید مهدی میریان اصفهان 031-32743190 آب 3 4 4 1399/12/11 1401/12/11
41 ساز آب اندیش 10102816177 مصطفی علی اکبری تهران 021-88247828 آب 3 4 4 1399/12/23 1401/12/23
42 کوثر آب پارس 10102538831 سید حامد شریف واقفی تهران 021-44405372 آب 3 4 4 1400/01/16 1402/01/16
43 مشاور نیرو آذربایجان 10101251371 ایوب دوستدار تبریز 041-34772860 برق 3 4 4 1400/02/18 1402/02/18