ملاحظات پدافند غیرعامل در شبکه های توزیع برق
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده

این کتاب، به قلم آقای دکتر رضا دشتی و خانم دکتر شقایق یوسفی با هدف ارائه و بررسی اصول و راه کارهای پدافند غیرعامل در سیستم توزیع انرژی الکتریکی در 256 صفحه به رشته تحریر در آمده و با تایید سازمان پدافند غیرعامل کشور، در سال 1395 توسط انتشارات نبوی به چاپ رسیده است. هدف از تالیف این کتاب، آشنایی مدیران و بهره‌برداران سیستم های توزیع با مفاهیم بنیادی پدافند غیرعامل، نقاط ضعف و پتانسیل‌های آسیب‌رسانی به شبکه توزیع و نیز، انواع راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشگیری و مقابله با تهدیدات، کاهش سطح آسیب و بازیابی شبکه پس از وقوع بحران بوده است.

دو فصل اول این کتاب، مفاهیم و ضرورت پدافند غیرعامل را تشریح می کنند، تهدیدات و ابزارهای پدافند غیرعامل در بخش انرژی را بیان می کنند و سیستم یکپارچه پدافند غیرعامل را معرفی می نمایند. در فصول سوم و چهارم کتاب، شبکه های توزیع برق، دارایی ها و فرآیندهای مدیریتی سیستم های توزیع مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل پنجم، نقاط ضعف سیستم های توزیع کشور از مشکلات ساختار فیزیکی شبکه تا کاستی های برنامه ریزی و مدیریت سیستم، ارائه می گردد. انواع شارش های سیستم توزیع و چارچوب امنیت در مدیریت دارایی‌های سیستم در فصول پنجم و ششم کتاب، تشریح می شوند. تهدیدات معمول و نوین فراروی سیستم های توزیع اعم از عوامل داخلی و تهدیدات خارجی، موضوع مورد بحث در فصلهای هفتم و هشتم کتاب فوق‌الذکر هستند. فصلهای دهم و یازدهم به تحلیل آسیب‌‌پذیری سیستم توزیع و بررسی میزان آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری اختصاص یافته است. سه فصل پایانی کتاب، انواع راهکارهای کاهش سطح آسیب به سیستم توزیع (در مقاطع زمانی قبل، در هنگام و بعد از وقوع ضربه) و اجرای روشهای پدافند غیرعامل در شبکه را ارائه می نمایند و نکات مدیریتی در پیگیری ملاحظات پدافند غیرعامل را تشریح می نمایند.

دکتر رضا دشتی و خانم دکتر شقایق یوسفی