تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
1400/03/29
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE

دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره 20 قانون بودجه سال  1400 مصوب 1400/3/19 کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)