تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

راهنمای تدوین استاندارد سنجش و ارزیابی شایستگی مشاغل
1400/06/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و نوآوری - حوزه آموزشی و صلاحيت حرفه‌اي
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)