تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای آب و فاضلاب استان
1401/06/05
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای آب و فاضلاب استان به همراه شناسنامه نحوه ارزیابی و امتیازدهی شاخصها به پیوست می باشد.
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)