تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

ابلاغ آيين نامه اجرايي صدور گواهي نامه اهتمام به كيفيت امارهاي رسمي نظام آماري ايران
1400/08/30
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)