تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

جلسه 24 - مصوبه 1: الزامات فنی موضوع بند و تبصره 7 قانون بودجه 1401
1401/04/26
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)